NyomtatásE-mail

Június / Ima Jézus Legszentebb Szívéhez

( 16 értékelés )

Engesztelő ima Jézus Legszentebb Szívéhez

Jézus legszentebb Szíve, te túláradó jóságodból kiárasztod szeretetedet az

emberekre, és biztos menedéket nyújtasz nekünk, bűnösöknek, Mária Szeplőtelen

Szíve által. Alázattal és bűnbánattal megvalljuk, hogy sokat vétettünk gondolattal,

szóval, cselekedetekkel és mulasztással, a hitben való lanyhasággal,

közömbösséggel, a felebaráti szeretet elhanyagolásával: kötelességeink

elmulasztásával; hálátlansággal is­teni jóságod iránt.

 

Ezzel kiérdemeltük igazságos büntetésedet. Ezért irgalomért és megbocsátásért

esedezünk. Irgalmazz nekünk, szenvedésed és ke­reszthalálod végtelen érdemei

által. Bízunk abban, hogy Mária Szeplőtelen Szíve érdemeiért elnyer­hetjük

irgalmasságodat. Bűneinkért elégtételül és engesztelésül el aka­runk fogadni

minden próbatételt és szenvedést, amelyet szereteted számunkra rendel. Újra hinni

akarunk, erősen és gyermeki hittel, többet imádkozni és szeretni Téged azok

helyett is, akik nem hisznek, nem imádkoznak, és nem szeret­nek Téged.

Jézus legszentebb Szíve, dicséret, dicsőség és engesztelés Neked Mária

Szeplőtelen Szíve által.

joomla template