NyomtatásE-mail

Június / A Jézus Szíve tiszteletről...

( 15 értékelés )

A Jézus Szíve tisztelet története

A középkorban már kimutatható bizonyos körökben a kifejezett Jézus Szíve

tisztelet, különösen a „német misztikusoknál” (1250-1350). Elmélkedésük anyaga az

Énekek éneke: az Egyház, mint Krisztus jegyese. A jezsuiták és a karthauziak

átvették a Jézus Szíve tiszteletet, és elterjesztették az Egyházban. Eudes Szent

János is buzgólkodott ebben.

A Jézus Szíve tisztelet erősödésében kulcsszerepe volt Alacoque Szent Margitnak

és az ő látomásainak, melyekben Jézus különösen az emberi hálátlanságot

fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, a hónap első péntekjén gyónást és

áldozást kért.

Alacoque Szent Margit-Mária

A felvilágosodás, ill. a jozefinizmus nem kedvezett a Jézus Szíve tisztelet

terjedésének. Az 1814-ben visszaállított Jézus Szíve tisztelet azonban ismét

legfőbb tömegpasztorációs programjának tekintette, s a társadalmi szolidaritás és

megbékélés, a szociális megújhodás orvosságaként hirdette meg a hagyományt.

Azóta alig van templom, ahol ne találkoznánk a tisztelet megnyilvánulásaival.

A győri Szent Anna templom Jézus Szíve oltára

Az Egyház hivatalos liturgiája mindaddig tartózkodó maradt, amíg a Jézus Szíve

teológiája nem volt kidolgozva.

1765-ben XIII. Kelemen pápa (1758-69) engedélyezte a lengyel püspököknek, hogy

bizonyos keretek között bevezessék Jézus Szíve miséjét és officiumát. IX. Pius pápa

1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. XIII. Leó pápa

(1878-1903) 1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát az egész Egyház számára.

XIII. Leo pápa

XI. Pius 1928-ban a Miserentissimus Redemptor enciklikában már összefoglalást

adott a Jézus Szíve tisztelet teológiai alapjairól.

XII. Pius pápa (1939-58) a Haurietis Aquas enciklikájával emlékezett meg a 100

évvel korábban bevezetett ünnepről. Főünnepe a pünkösd utáni 2. vasárnapot

(úrnap nyolcadát) követő péntek (az egyházi év utolsó változó ünnepe). Ezenkívül

a Jézus Szíve tisztelet ideje minden elsőpéntek és a június hónap.

 

Amennyiben részletesebben kívánnak tájékozódni Alacoque Szent Margit és

Eudes Szent János életéről és a hagyomány kialakulásáról, akkor kattintsanak

ezekre a linkekre:

Alacoque Szent Margit

Eudes Szent János

 

joomla template