NyomtatásE-mail

Július / Litánia Szent Annáról

( 12 értékelés )

Litánia Szent Annáról 

Uram irgalmazz nekünk! 

Krisztus kegyelmezz nekünk! 

Uram irgalmazz nekünk! 

Krisztus hallgass minket! 

Krisztus hallgass meg minket. 

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk. 

Megváltó Fiúisten, 

Szentlélek Úristen, 

Szentháromság egy Isten, 

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk! 

Istennek Szent Anyja, 

Szüzeknek Szent Szüze, 

Dicsőséges Szent Anna asszony,

A Friwaldban álló Szent Anna oltár

 

Szent Anna, Krisztus Jézus nagyanyja, 

Szent Anna, Joachim tisztaságos hitvese, 

Szent Anna, a pátriárkák leánya, 

Szent Anna, Dávid házának ékessége, 

Szent Anna, az ószövetségi asszonyok dicsősége 

Szent Anna, a házasok tiszta tükre, 

Szent Anna , a szentség edénye, 

Szent Anna, a jámbor élet példaképe, 

Szent Anna a szegények anyja, 

Szent Anna, a tiszta élet pártfogója, 

Szent Anna, a megtérő bűnösök gyámola, 

Szent Anna, a keresztények oltalma, 

Szent Anna, a szülőanyák segítsége, 

Szent Anna, a betegek gyógyítója, 

Szent Anna, a szomorúak vigasztalója, 

Szent Anna, a haldoklók enyhülése, 

Mi bűnösök, 

Kérünk Téged hallgass meg minket. 

Hogy gyermekeinket és az ifjúságot engedelmességben és tisztaságban megőrizd. 

Hogy a keresztény házasoknak a szeretetet és az egyetértést megnyerd. 

Hogy a szenvedőket, az árvákat és özvegyeket vigasztalás nélkül ne hagyd. 

Hogy jámborságod és érdemeid által ebben az életben vezérelj. 

Jóságod és irgalmad által. 

A kegyelmek által, amelyeket Istentől nyertél, 

Ama kegyelem által, amelynél fogva 

Üdvözítőnk nagyanyjává választattál. 

Örömöd által, amelyet akkor éreztél, amikor 

Szűz Máriát méhedben fogantad. 

Örömöd által, amelyet tapasztaltál, amikor az 

Irgalmasság Anyját e világra szülted. 

Örömöd által, amely eltöltött, amidőn kedves 

leányodat a templomban bemutattad. 

Boldogságod által, amelyben a mennyben 

Jézussal és Máriával a mennyben 

részesülsz. 

Ama tisztelet által, amelyet Isten szentjeitől 

és választottjaitól nyersz. 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit. 

Jézus kegyelmezz nekünk! 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit. 

Jézus, hallgass meg minket! 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit. 

Jézus irgalmazz nekünk! 

Krisztus hallgass minket! 

Krisztus hallgass meg minket! 

Uram irgalmazz nekünk! 

Krisztus kegyelmezz nekünk! 

Uram irgalmazz nekünk! 

Imádkozzál érettünk, dicsőséges Szent Anna. 

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 

Könyörögjünk. 

Mindenható Úristen, Aki a dicsőséges Szent Anna nagy érdemeiért, Őt annyi

kegyelemben részesítetted, hogy Annak Anyjául választottad, Akitől az Úr Jézus

Krisztus nekünk született, a mi édes Üdvözítőnk, a világ Megváltója

- mutasd meg irántunk is jóvoltodat, az Ő nagyanyjának és szentséges leányának

esedezése által, hogy akinek emlékezetét megüljük, imáink meghallgatást

nyerjenek és egykor az Ő társaságukba, a mennyei boldogságba jussunk. 

Krisztus a mi Urunk által. 

Ámen.

joomla template