NyomtatásE-mail

Július / Imák

( 14 értékelés )

Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére,

Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére. Ő békességet szerzett a kereszten

ontott Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden

bűntől, mosson meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket.

Genti oltárkép: a van Eyck (Huybrecht és Jan) testvérek műve 

 

A tökéletes áldozat Vére, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára, a Vér, amely

hathatósabban kiált, mint Ábelé, tegyen bennünket a Te királyságoddá és papjaiddá,

hogy legyőzhessük az ellenséget a Bárány Vére és a tanúságtétel igéje által.

Hints meg bennünket a végtelen értékű Vérrel, hogy távozzék tőlünk a Gonosz.

A Vér, amelyben a megváltás és a bűnök bocsánata van, űzzön messze és tartson

távol tőlünk minden sötét erőt, minden ártó hatalmat, minden ellenséges

befolyást. A jövendő javak Főpapjának dicsőséges Vére hárítson el tőlünk minden

démoni támadást, minden tisztátalan lelket, minden hazug és torz szellemet,

minden pokoli behatolást, a sátán minden angyalát. Távozzék és fusson tőlünk

minden hamisság, minden tisztátalanság, minden gyűlölet, minden félelem, minden

rontás és romlás. A megfeszített és föltámadt Jézus csodálatos Vére elől

meneküljön minden pusztító szellem, minden lázadó angyal, az ősi Kígyó minden

mérge.

Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténik, mert te hűséges és irgalmas

vagy. Köszönöm, hogy fehérre moshatjuk ruhánkat a Bárány Vérében. Köszönöm,

hogy a megváltás Jézusban van, akit Te rendeltél engesztelésül és szabadulásul,

az ő Vérében, hit által. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a

békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az

egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az Igazság és a Szentség

Lelke, jöjjenek szent angyalaid, foglaljanak le, őrizzenek és oltalmazzanak, hogy

mérhetetlen szentséged megnyilvánuljon bennünk. Hála neked és dicsőség

mindörökké. Amen.

 

 

A "Cristo de la Concordia" (a Béke Krisztusa) szobor Bolíviában

Ima védelemért Jézus drága Szent Vére által

Úr Jézus, vallom, hogy Te vagy az én Uram és Mesterem. Hiszem, hogy drága Szent

Véred minden cseppjét azért ontottad, hogy megválts engem és családomat, hogy

megszabadíts engem és családomat a rossztól, a bűntől és minden bűnös

köteléktől. Úr Jézus, Benned való mély hittel kérem, hulljon most a Te drága Szent

Véred erre a településre, ennek a háznak minden szegletére, minden járműre, amit

használunk, és mindenünkre, mit nekünk adtál. Úr Jézus, a Te drága Szent Véreddel

boríts be engem és családomat tetőtől talpig! Hiszem, hogy életem és családom

csodálatos védelem alatt áll. Úr Jézus, szabadíts meg ma minket a rossztól, a

bűntől, a sátán támadásaitól és csapásaitól, valamint a sötétségtől, az

emberektől, a betegségektől, a kétségektől és a haragtól való félelmeinktől,

szabadíts meg minden szerencsétlenségtől, és mindentől, ami nem a Te

országodból való.

Úr Jézus, tölts el minket a Te Szentlelked ajándékaival, és add meg nekünk a

bölcsesség és tudomány, a hit, az ismeret és a megkülönböztetés ajándékát, hogy

ma a Te dicsőségedre tudjunk élni, és azt tegyük, ami helyes.

Dicsőítelek Téged, Jézus, hálát adok Néked, Jézus, magasztallak Téged, Jézus,

imádlak Téged, Jézus. Amen.

joomla template