NyomtatásE-mail

Július / Jézus Vére litánia

( 12 értékelés )

Jézus Vére Litánia

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,

irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen!

irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten,

irgalmazz nekünk!

 

Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és megtisztulása,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a vértanúk erőssége,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, szüzeket termő Vér,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, az örök élet záloga,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója,

üdvözíts minket!

Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,

üdvözíts minket!

Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.

És Istenünk országává tettél bennünket.

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött Fiadat a világ Megváltójává

rendelted és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát

úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön,

hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk

által.

Amen.

(Szöveg a Hozsanna énekeskönyv alapján)

joomla template