NyomtatásE-mail

Augusztus / Litánia Szent István első magyar királyról

( 10 értékelés )

Litánia Szent István első magyar királyról

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen

Szentháromság egy Isten

Irgalmazz nekünk!

 

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja

Szent István, Istennek hű szolgája

Szent István, Boldogasszonynak tisztelője

Kinek mennyországból adatott e név

 

Kit az Isten anyja méhéből örök életre választott

 

Kit az Isten királlyá választott

Kit az Isten apostollá választott

Kit az Isten szentegyháza oltalmazójává választott

 

Kinek segítségére angyal jött mennyországból

Isten akarata szerint való király

A kereszténység terjesztője

Pogányok megtérítője

Az igaz hit hirdetője

Békességnek szeretője

Az ellened támadtak legyőzője

Szegények atyja

Betegek segítője

Alázatosság csodája

Békességes tűrés példája

Keresztényi szeretet formája

Ártatlanság eleven képe

Fejedelmi igazság tükre

Könyörögj érettünk!

 

Isten

Kérünk, hogy a római katolikus hitet terjeszteni méltóztassál

Hogy mindnyájunknak békességet és egyességet nyerni méltóztassál

Hogy hazánk ellenségeinek incselkedéseit megrontani

és semmivé tenni méltóztassál

Hogy az elszakadt felekezeteket

az igaz hit ismeretére téríteni méltóztassál

Hogy az egyházi rendek és alattvalók közt

egyező értelmet szerezni méltóztassál

Hogy a régi buzgóságot bennünk megújítani méltóztassál

Hogy fejedelmünknek győzedelmet nyerni méltóztassál

Hogy országodat áldani, oltalmazni és békességben tartani méltóztassál

Hogy mindnyájunkért esedezni méltóztassál

Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!

Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!

Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!

Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

 

1 Miatyánk

1 Üdvözlégy

Imádkozzál érettünk Szent István király!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

 

Könyörögjünk!

Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy a Te hitvallód, Szent István,

ki e földön uralkodván szentegyházadat terjesztette, mennyben annak

dicsőséges közbenjárója legyen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki él és uralkodik az Atyával és Szentlélekkel

egyetemben örökkön-örökké.

Ámen.

joomla template