NyomtatásE-mail

Augusztus / Szeretetláng

( 6 értékelés )

Ima Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradásáért (Szeretetláng)

Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei Édesanyánk! Te annyira szeretted Istent és

bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni Fiadat, Jézust, a kereszten függve a

mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki Benne

hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen.

Gyermeki bizalommal kérünk, hogy Szeplőtelen Szívednek a Szentlélektől szított

Szeretetlángjával gyújtsd tökéletes isten-szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy

Veled együtt, egy szívvel-lélekkel szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat.

 

Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jóakaratú embertársunknak,

s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke

Fejedelme legyen szeretete szentségében, az Oltáriszentségben, oltáraink trónján

minden szív boldogító Királya és középpontja.

Ámen.

joomla template