NyomtatásE-mail

Május / Montforti Grignon Szent Lajos - a máriás lelkiség mestere

( 13 értékelés )

Mária kezei által szenteljük magunkat Krisztusnak

„Ő ajánlotta a keresztényeknek, hogy Mária keze által szenteljék magukat Krisztusnak,

mert ez hatékony eszköz a keresztségi fogadalom szerinti hűséges életre” –

írta Redemptoris Mater című enciklikájában Montforti Grignon Szent Lajosról II. János

Pál pápa. „A Mária iskolájában való alázatosság és a tőle való függés rövid ideje alatt

az ember nagyobb haladást ér el a tökéletesség terén, mint a saját akarat és az

önbizalom hosszú évei alatt.”

 

Április 28-án Montforti Grignon Szent Lajos (1673–1716) rendalapító misszionáriusra, a

tökéletes Mária-tisztelet szerzőjére emlékezik az Egyház.

Franciaországban született, 18 gyermekes családban. 1700-ban szentelték pappá.

Kórházlelkészként szolgált; megalapította a Bölcsesség Leányai betegápoló rendet.

1704-ben Párizsban megismerte a Szentlélek Kongregációt, melynek mintájára 1713-

ban életre hívta a Mária Társaságát. Több ingyenes népiskolát alapított.

Legjelentősebb műve – A tökéletes Mária-tisztelet (1913), melynek kéziratát 1842-ben

találták meg – sok teológusra is nagy hatással volt.

1716-ban halt meg, 1888-ban került sor boldoggáavatására. 1947-ben XII. Piusz pápa

avatta szentté.

„Bármilyen rendű-rangú keresztény ember meghívást kapott a teljes értékű keresztény

életre és a tökéletes szeretetre” – szerepel a Lumen gentium című zsinati

konstitúcióban. II. János Pál pápa elsősorban Montforti Grignon Szent Lajos

tanításában lelt az életszentség „valódi pedagógiájára”. Erre utalt jól ismert pápai

jelmondata: „Totus Tuus”.

Redemptoris Mater című enciklikájában II. János Pál Szent Lajosról is megemlékezett,

mint a hiteles Mária-tisztelet, máriás lelkiség mesteréről és tanúságtevőjéről. Ő

„ajánlotta a keresztényeknek, hogy Mária kezei által szenteljék magukat Krisztusnak,

mert ez hatékony eszköz a keresztségi fogadalom szerinti hűséges életre”.

„Montforti Grignon Szent Lajos Mária azt tanácsolja, hogy hívjuk meg Máriát

Szentáldozásainkhoz” – írja Tadeusz Dajczer A hit fénye a harmadik évezred küszöbén.

Elmélkedések a Hitről című könyvében.

A Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Mária titka címmel adta ki Montforti Grignon

Szent Lajos egyik legfontosabb művét a Szent Szűznek a keresztény életben betöltött

szerepéről.

 

Forrás: Magyar Kurír

joomla template