NyomtatásE-mail

Május / Szűz Mária hónapja

( 15 értékelés )

Május, Szűz Mária hónapja

- Részlet az Officium Divinum 1920-as kiadásából

Rómában a 19. század elején keletkezett az a szokás, hogy május (illetve pünkösd)

havát Mária tiszteletére szentelik a jámbor hívek. VII. Pius 1815. április 21-én kelt

apostoli iratában hagyta jóvá ezt az ájtatossági formát.

 

A tavasz zsenge virágaival fölékesített Mária-oltár előtt esedeznek a hívek az irgalom

anyjához, hogy hathatós közbenjárása által eszközölje ki Istennél a szánandó

tévelyekre vetemült emberek hitetlenségének, könnyelműségének és Isten iránti

hálátlanságának megszűntét, s nyerje meg Isten irgalmát a bűn sötétségétől elvakított

fiai számára. Aki körülményei miatt nem mehetvén mindennap templomba, otthon

végzi ez ájtatosságot, az saját lakában egy Mária-képet virágokkal fölékesítve,

alkalmas helyre állít. Az ájtatosság Szent György hava 30-án nyittatik meg a Szentlélek

segítségül hívásával.

Ím, a virágok díszlenek, Mária-hó fölébredett.

Azért, amit nekünk hozott, azzal kedveskedünk neked.

Előtted leborulva, neked nyújtjuk virágait.

Anyánk, kegyes Anyánk légy, oh Mária.

Anyánk, kegyes Anyánk légy, oh Mária.

 

Forrás: katolikus-honlap.hu

joomla template