NyomtatásE-mail

Április / A Feltámadás litániája

( 10 értékelés )

A Feltámadás litániája

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!

Fiúisten, a világ Megváltója Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Isten Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Caravaggio: Feltámadás

 

Jézus, az emberiség Megváltója

Jézus, ki győztél a bűn és a sátán felett 

Jézus, ki diadalmaskodtál a halál felett

Jézus, szent és igazságos 

Jézus, a feltámadás és az élet 

Jézus, a kegyelem osztója 

Jézus, a világ bírája 

Jézus, ki életedet adtad juhaidért 

Jézus, ki harmadnapra feltámadtál

Jézus, ki választottaidnak kinyilatkoztattad magad 

Jézus, ki áldott édesanyádat meglátogattad 

Jézus, ki a síró Magdolnának megjelentél

Jézus, ki angyalt küldtél a szent asszonyokhoz

Jézus, ki a tizenegyet megvigasztaltad

Jézus, ki nekik békét ígértél

Jézus, ki lelkedet lehelted reájuk

Jézus, ki Tamás hitét megerősítetted

Jézus, ki nyájadat Péter gondjaira bíztad

Jézus, ki Isten országáról beszéltél

Irgalmazz nekünk!

 

Mi bűnösök Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy új életet élhessünk

Hogy a te megismerésedben gyarapodjunk

Hogy az élet Kenyerét vehessük

Hogy mindvégig kitartsunk

Hogy benned bízzunk a te jöveteledkor

Hogy arcodat örömmel szemlélhessük

Hogy az ítéletkor jobbodon állhassunk

Hogy helyünk a szentek között legyen

Kérünk téged, hallgass meg minket!

Tiziano: Feltámadás

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus feltámadott. Alleluja! Valóban feltámadott és megjelent Simonnak. Alleluja!

 

Könyörögjünk!

Isten, ki egyszülött Fiad által a halált legyőzted

és az örök életre vezető utat megnyitottad,

kérünk, erősíts minket kegyelmeddel, hogy mindig,

mint a bűnöktől megváltottak élhessünk.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.

 

Forrás: Szerencsés Zsolt (szerk.):

Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről. 

 

joomla template