NyomtatásE-mail

Március / Szent József litániája

( 19 értékelés )

Litánia Szent Józsefhez

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus kegyelmezz nekünk!

Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!

Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!

 

Szent József,

Dávid nemes sarja,

Pátriárkák fénye,

Isten Anyjának jegyese,

A Szent Szűz tisztaságos őre,

Isten F1ának nevelő atyja,

Krisztus gondviselő oltalmazója,

A szent család feje,

Igazságos József,

Tisztaságos József,

Nagyokosságú József,

Erőslelkű József,

Engedelmes József,

Hűséges József,

Béketűrés példaképe,

Szegénység kedvelője,

Iparosok példaképe,

A házasélet dísze,

Szüzek őre,

Családok támasza

Ínségesek vigasztalója,

Betegek reménye,

Haldoklók pártfogója,

Gonosz szellemek réme,

Az Anyaszentegyház védőszentje,

Murillo: Szent József a gyermek Jézussal

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte Őt!

És egész országának vezérévé!

Könyörögjünk! Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent

Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben,

akit e földön pártfogónkul tisztelünk.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

 

joomla template