NyomtatásE-mail

Február / Gyertyaszentelő Boldogasszonyhoz fűződő népszokások

( 11 értékelés )

A Gyertyaszentelő Boldogasszonyhoz kapcsolódó népszokásokról

A kereszténységben égő gyertyákkal kerülték a szentegyházat, néhol a határt is,

ünnepelve, hogy Mária "világos", mentes a bűntől; s ünnepeltek a gyertya példázatával

is: a gyertya méhviasza Jézus tiszta teste; a viasz alatt való bél, az ő ártatlan szent

lelke, a tűz pedig, a világosság az ő istensége. 

A szentelt gyertya már az ókeresztény korban Krisztus jelképe: magát fölemészti, hogy

másoknak szolgálhasson. A szentelt gyertya egyike a legrégibb szentelményeknek.

 

A középkorban ezen a napon először a tüzet áldották meg, ennél gyújtották aztán

meg a gyertyát. 

A félegyháziak a szentelt gyertyát "máriagyertyának" nevezik. Simeón és Anna a

templomban bemutatott Jézust (akiről immár nemcsak hallottak, hanem meg is

"tapinthatták"!) a világ világosságának nevezte, ennek jelképe a szentelt gyertya,

amely foganatos égiháború, villámlás, jégeső és a gonosz kísértése ellen. 

Kevés olyan katolikus paraszthajlék akad, ahol manapság is még ne volna szentelt

gyertya. Régebben a sublót, vagy ládafiában tartották, vagy halványkék szalaggal

átkötve a falra akasztották, némely helyen a szent sarok, a házi oltár éke volt.

Főképpen vihar idején gyújtották meg s imádkoztak mellette; de égett vízkereszti

házszentelésnél is.

Szegeden azt tartották, ha szenteléskor nem alszik el a gyertya, akkor jól mézelnek

majd a méhek. 

Ezen a napon végigsöpörték a kaptárakat a kiszombori méhészek; asszonyaik pedig

a szentelésből hazatérve a gyertyából egy csipetnyit a kilincsre tettek, hogy békesség

legyen a háznál.

A hajdani szegediek különösen fontosnak tartották a hétszer szentelt, továbbá a

"kilencedes", kilenc kedden meggyújtott gyertya gonoszűző szerepét. Azt tartották,

hogy a világ végén három napig sötétség lesz, csak a hétszer szentelt gyertya világít

majd; ilyen gyertyát szoktak égetni Dombrádon a ravatalon fekvő halott mellett.

Göcsejben a felpuffadt gyomrú beteg köldökére egy darab égő gyertyát helyeztek, s

üvegpohárral leborították; elalvó lángja kiszívta a betegséget. Némelyek torokfájás

ellen nyeltek belőle egy darabkát. A piricsei görög katolikus gazdaasszony

tehénelléskor égő szentelt gyertyát vitt az istállóba. Tápén az új ház fundamentumába

boldogasszonyi füvet, szentelt gyertyát raktak és sót szórtak. A gyertyát a régi

szegediek az épülő házba falazták. Itt is gondolhatunk a régi emberáldozat kiváltására.

A privigyei szlovák néphit szerint a kisgyermek hamar megtanul beszélni, ha a szentelt

gyertyából egy picinykét a nyelve alá tesznek.

A szentelt gyertya végigkíséri és oltalmazza a hívő embert egész életén át. Bácskai

hagyomány szerint, amíg a kereszteletlen gyerek anyjával a „boldogasszonyágyában"

fekszik, karjára vagy pólyájára olvasót kell kötni, s fejénél szenteltgyertyának kell égni,

nehogy a pogánykát a gonoszok kicseréljék. Szülés és keresztelés között szentelt

gyertya világított éjjel-nappal abban a szobában, ahol a gyermekágyas asszony

magzatával feküdt: Az "egyházkelő" (avatás) a régi szegedi anya gyermekével,

kezében égő gyertyát tartva körüljárta az oltárt. A régiségben a haldokló ember kezébe

is égő szentelt gyertyát adtak: lámpással mehetett így a lélek az örök életnek

menyegzőjébe. A hozzátartozók égő gyertyával körül is járták az ágyat,

"megkerítették", elzárták a leselkedő gonosz elől. Fertővidék asszonyai szerint a

gyertya fénye mutatja az utat a haldoklónak, füstje pedig távol tartja a gonoszt, s

addig kerülik gyertyafénnyel körül az ágyát, amíg a lélek el nem száll a testből, segítik

annak "hazatalálását".

A mohácsi sokácok egy köteg gyertyát szentelnek, s minden esztendőben

hozzátesznek egyet. Odahaza egy szálat kihúznak, piros és fekete cérnával átkötik

és meggyújtják; lángját a gyerek fejéhez tartják, fejfájás ellen. A bánáti bolgárok a

szentelt gyertyák kötőszalagját gyermekeik ingébe fűzik betegség ellen. Vigán

fiúgyerekek nyakára, lányok hajába, kezükre, ujjaikra, továbbá csikók és bárányok

nyakára kötik; nagyszombatig viselik, utána elégetik.

Régen a házban Gyertyaszentelő Boldogasszonykor a tüzet mindenütt eloltották és

az új megszentelt tűzzel gyújtották meg újra. Az észteknél Ilku isten tiszteletére

rakott tavaszkezdeti tüzet e napon, még ma is dörzsöléssel élesztik.

 

Forrás: tudom-szabad.lapunk.hu

joomla template