NyomtatásE-mail

Március / Ima a Nagyböjt kezdetén

( 12 értékelés )

Ima a Nagyböjt kezdetén

Úr Jézus Krisztus Istenünk, a föld összes határain és messze tengeren levők

reménysége, ki a bűnbánattartásra és a szenvedélyek megfékezésére nekünk

példát mutattál, eszerint böjti napokat rendeltél el az ószövetségi törvény s a

próféták által.

Ki magad az idők teljével a földön megjelenvén, negyven nap és éjjel böjtölve azt

törvényerőre emelted, és megszentelted, kegyesen és irgalmasan engedd, hogy

mindnyájan tökéletes bűnbánattal, őszinte alázatossággal, buzgó imával, szellemi

szomjúsággal és éhezéssel, gyakori térdhajtással és töredelmes szívvel kezdjük

meg a szent napokat, hogy azok tartamát hiba nélkül, tiszta lelkiismerettel

fejezzük be, a hitegységet megőrizzük és a bűn felett győzelmet üljünk. Állítsd

azért életünk mellé a béke angyalát, hogy összes ellenségeink incselkedései és

akadályvetései ellenére óvja meg az eltévelyedéstől, megbotlástól járás-

kelésünket, az összes erények követőjévé emeljen, hogy a böjt küzdelmében a

szenvedélyek megfékezésére, lelkünk és testünk megtisztítására a te hatalmaddal

erősítsen meg.

Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, ki mindnyájunkat

üdvözíteni akarsz, azért Neked, a te kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos

és elevenítő lelkeddel együtt dicsőséget zengünk most és mindenkor és örökkön-

örökké. Ámen.

joomla template