NyomtatásE-mail

Február / 2004-es emlék a betegek világnapjáról

( 10 értékelés )

Február 11. - a betegek világnapja

A következő - betegek világnapjával foglalkozó - cikk az "Új Ember" 2004.02.08-i

számában jelent meg: "II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11-e

legyen a betegek világnapja. Az ellene elkövetett merényletet követően egyre

inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordul a

betegekhez."

 

Mindezt mindenkor a keresztény tanítás teljességének szellemében teszi, amely a

szenvedést a világ részének tekinti, a betegséget nem csak a test szenvedésének,

az egészséget pedig nem csak a betegség hiányának tekinti.

A betegek világnapjának - melynek központi megemlékezéseit minden esztendőben

más-más kontinensen rendezik meg - idén sajátos jelentése van. Az idei helyszín a

franciaországi Lourdes-ban lesz, ahol 1858. február 11-én Szűz Mária megjelent

Soubirous Bernadettnek, és ahová attól kezdve zarándokok sokasága látogat el

mind a mai napig. Mária ezen a hegyes vidéken akarta megmutatni a betegek és a

szenvedők iránti különleges szeretetét.

A 2004-es esztendő a Szeplőtelen Fogantatás dogmája kihirdetésének

százötvenedik évfordulója. Boldog IX. Piusz pápa 1854. december 8-án hirdette ki

a dogmát, mely szerint a Boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatától

mentes volt az eredeti bűntől. Lourdes-ban Mária a helyi dialektusban beszélve

mutatkozott be ezekkel a szavakkal: "Que soy era Immaculada Councepciou" (Én

vagyok a Szeplőtelen Fogantatás).

Mindezzel Szűz Mária azt a szoros kapcsolatot akarta kifejezni, mely őt az

egészséghez és az élethez fűzi - állapítja meg üzenetében a Szentatya. - A halál az

eredeti bűn által lépett a világba. Isten Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel

megőrizte Máriát a bűn minden foltjától, és az üdvösség, az élet elérkezett

hozzánk... A szeplőtelen fogantatás tehát ígéretes hajnala Krisztus szikrázó

napjának. Jézus halálával és feltámadásával visszaállította a teljes harmóniát

Isten és ember között... Ha Jézus az élet forrása, aki győzedelmeskedik a halálon,

Mária a figyelmes édesanya, aki ismeri gyermekei vágyakozásait, megszerezve

számukra a test és a lélek egészségét. Ezt az üzenetet képviseli Lourdes

mindazoknak, akik imádkozni és zarándokolni mennek oda. Egyben ez a

Massabielle-barlangban történő testi és lelki gyógyulások jelentése is...

Az üzenet további részében a szenvedés teológiáját fejtegeti a pápa: Krisztus

szenved értünk... miközben lehetőséget kínál számunkra, hogy vele együtt

hordozzuk szenvedéseinket. A Krisztus szenvedéseivel egyesített emberi szenvedés

az üdvösség eszközévé válik. A hittel elfogadott szenvedés ajtó Krisztus megváltó

szenvedése titkához. A szenvedés nem veszi el többé sem a békét, sem a

boldogságot, mert megvilágosítja a feltámadás ragyogó fénye...

Korunk nagy haladást ért el az élet tudományos megismerésében, melyet Isten

ajándékul adott nekünk, és ránk bízta e kincset. Az életet befogadni, tisztelni és

védeni kell fogantatásától egészen a természetes halálig. Ugyanakkor a családot is

védelmezni kell, mert az minden születő élet bölcsője.

Manapság gyakran beszélnek "genetikai tervezésről", utalva azokra a rendkívüli

beavatkozási lehetőségekre, melyeket napjainkban a tudomány az élet kezdeti

szakaszaiban felkínál.

Minden hiteles haladás ezen a területen csakis bátorítást érdemel, azzal a

feltétellel, hogy fogantatásától kezdve mindig tiszteletben tartja az emberi személy

jogait és méltóságát. Senki nem tulajdoníthatja magának a jogot, hogy

megkülönböztetés nélkül manipuláljon vagy elpusztítson emberi életeket. Az

egészségügyi lelkipásztorkodás területén dolgozók sajátos feladata, hogy felhívják

az élet feltétlen szolgálatára minden érintett ember figyelmét - hangsúlyozza a

pápai üzenet."

 

Forrás: Új Ember

joomla template