NyomtatásE-mail

Március / Hamvazószerda

( 12 értékelés )

A Hamvazószerda története

Hamvazószerda a nagyböjt kezdőnapja, a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40.

hétköznap. Az ősegyházban ekkor kezdődött a katekumenek, a keresztségre,

illetve a keresztény beavatás szentségeire készülő felnőttek közvetlen

előkészítése a húsvéti keresztségre és a nyilvános bűnbánók fölkészítése a

nagycsütörtöki föloldozásra.

Hamvazószerda mozgó ünnep, a húshagyó keddet követi; ez a húsvétot megelőző

40 napos böjt első napja. Pontos időpontja attól függ, hogy mikor van a március

21-ét követő első holdtölte. Az ettől számított első vasárnap húsvét első napja, s

ha innen visszaszámolunk 40 napot, akkor megkapjuk a hamvazószerda időpontját.

Hamvazószerda megemlékezés Jézus böjtölésének, kínszenvedésének időszakáról.

A hamvazószerdát hívták szárazszerdának, böjtfőszerdának, aszalószerdának is.

A bűnbánókat külön szertartással, a hamvazással indították a vezeklés útjára. A

IV. századtól a nyilvános bűnbánatot tartó és nagycsütörtökön feloldozást nyerő

bűnbánók, akik főbenjáró bűnt követtek el és föloldozásra vártak, a nagyböjt első

napján mezítláb, zsákszerű vezeklő ruhában, a templom kapujában várták a

püspököt, aki a templomba vezette őket. Ott elmondták a bűnbánati zsoltárokat,

majd a püspök a fejükre tette a kezét. Megszórta őket hamuval, feladta nekik a

ciliciumot, a durva szövetből készült inget, kirótta rájuk a penitenciát és

meghintve őket szenteltvízzel, miként az Úr a paradicsomból Ádámot, kiutasította

őket a templomból. A nagyböjtben többé a templomba nem mehettek, csak az

ajtóban állottak és a betérő hívek imádságát kérték. Eleinte a hamuval való

megszórás csak nyilvános bűnbánók szertartása volt.

Az idők során ez a szokás átalakult, majd XII. századtól az egyházi szertartás

része lett, amelyet még 1091-ben rendelt el II. Orbán pápa. A hamvazás személy

szerint szól a hívőnek. Ilyenkor a katolikus templomokban a pap keresztet rajzol a

hívő homlokára a szentelt hamuval, mely az előző évi virágvasárnap barkáinak

hamva. Közben az alábbi mondattal földi életünk kezdetére és végére

figyelmeztet: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel.”

joomla template