NyomtatásE-mail

Január / Litánia Szent Margit tiszteletére

( 10 értékelés )

Litánia Szent Margit tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

 

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!

Árpád-házi Szűz Szent Margit Könyörögj érettünk!

Szent Margit, akit senki és semmi el nem vont Isten szeretetétől

Szent Margit, aki senkit meg nem vetettél és meg nem ítéltél

Szent Margit, aki elsőként igyekeztél teljesíteni elöljáróid parancsát

Szent Margit, aki Krisztus szegénységét akartad utánozni

Szent Margit, aki szerzetesi fogadalmadhoz erős akarattal mindig hű maradtál

Szent Margit, aki tudatosan kerested az utolsó helyet

Szent Margit, aki az alázatos Jézus követője voltál

Szent Margit, aki a betegek ápolásában nem kímélted magadat

Szent Margit, aki mások szolgálatát mindennél előbbre helyezted

Szent Margit, akit az Eukarisztikus Jézus éltetett

Szent Margit, akit Krisztus szenvedése könnyekig meghatott

Szent Margit, aki közösségedben és családodban segítettél békét teremteni

Szent Margit, aki megvigasztaltad a szomorkodókat és a gyászolókat

Szent Margit, aki sohasem feledkeztél meg a szegényekről és a nélkülözőkről

Szent Margit, aki a keresztények bűneiért vezekelve engeszteltél

Szent Margit, aki imádságban virrasztva imádtad az Urat

Szent Margit, aki a szűzi tisztaság példája vagy

Szent Margit, aki a betegekkel és szenvedőkkel együttéreztél

Szent Margit, az Anyaszentegyház igazi leánya

Szent Margit, aki a rendi szabályok megtartásában mindenkit megelőztél

Szent Margit, aki megbocsátó jóságoddal és szelídségeddel nővéreid épülésére voltál

Szent Margit, aki csodáiddal halálod után is sokakon segítettél

Szent Margit, a domonkos nővérek magyarországi kongregációjának védőszentje

Könyörögj érettünk!

Székely Bertalan: Szent Margit zárdába lép

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!

Istenünk, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe

a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével.

Engedd, kérünk, hogy könyörgésére az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük

lelkünk tisztaságát.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által,

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Ámen.

joomla template