NyomtatásE-mail

December / Ima a Kis Jézus jászolánál

( 10 értékelés )

Ima a Kis Jézus jászolánál

Imádlak, óh megtestesült Ige, az Atyának öröktől fogva, Szűz Máriának az

idők teljében született igaz Fia;

s míg az emberiséggel egyesült istenségedet imádom, el nem mulaszthatom,

hogy ne tiszteljem a jászolt is, mely tégedet mint kisdedet befogadott,

s valóságban szeretetednek első trónja lett.

 

Óh, vajha a pásztorok egyszerűségével, Szent József hitével, a boldogságos Szűz

Mária szeretetével borulhatnék szent jászolod elé!

Bárcsak az önmegtagadásnak, szegénységnek és alázatosságnak

ama szellemével tisztelhetném üdvösségünk e drága emlékét,

mellyel te, habár égnek, földnek Ura vagy,

egy jászolt választottál gyenge tagjaid befogadására.

Ha tehát méltóztattál, Uram, mint kisded a jászolban feküdni,

méltóztassál az én szívembe is egy cseppet árasztani ama kimondhatatlan

örömből, melyet kedves gyermekségednek látása

és a születésedet kísérő csodák keltettek,

s amelyekre kérve-kérlek, add meg az egész világnak a jó akarattal együtt

békességedet, és add meg mennyei Atyádnak az egész emberi nem

nevében az őt megillető hálát és tiszteletet,

ki Veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik mindörökkön örökké.

Ámen.

 

Forrás: ppek.hu/Soós István: Hóvirágok a kis Jézuskának

joomla template