NyomtatásE-mail

December / Litánia a Kisded Jézushoz

( 5 értékelés )

 

Litánia a Kisded Jézushoz

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen

Szentháromság egy Isten

Irgalmazz nekünk!

 

Kisded Jézus, az élő Isten Fia

Kisded Jézus, kiben a mennyei Atyának jókedve tellett

Kisded Jézus, akin a Szentlélek nyugodott

Kisded Jézus, a Szűzanya édes boldogsága

Kisded Jézus, Szent József öröme

Kisded Jézus, lelkünk örök reménysége

Kisded Jézus, áldozatra szánt bárány

Kisded Jézus, aki istállóban születtél

Kisded Jézus, aki szúrós szalmán a jászolban pihentél

Kisded Jézus, akit az angyali karok dicsőítettek

Kisded Jézus, akit a pásztorok és bölcsek imádtak

Kisded Jézus, akit a Templomban mennyei Atyádnak fölajánlottak

Kisded Jézus, aki Heródes elől Egyiptomba menekültél

Kisded Jézus, aki Atyád szavára Názáretbe engedelmesen visszatértél

Kisded Jézus, aki az Úr napjának megszentelésére jó példát adtál

Kisded Jézus, aki Názáretben

bölcsességben és kedvességben növekedtél

Irgalmazz nekünk!

Kisded Jézus, aki a tudósokat megszégyenítetted tudományoddal

Kisded Jézus, hozzánk leereszkedő alázatosságoddal

Kisded Jézus, szegénység keresztjének mosolygós elviselésével

Kisded Jézus, a szent tisztaságtól ékes lelkeddel

Kisded Jézus, önakaratodat alárendelő engedelmességeddel

Kisded Jézus, názáreti munkás életeddel

Kisded Jézus, áldozatos szereteted példájával

Kérünk, taníts minket!

 

Kisded Jézus, a kevélység szellemétől

Kisded Jézus, a földi javak rendetlen szeretetétől

Kisded Jézus, az ártatlanság elvesztésétől

Kisded Jézus, a lelkünkre veszedelmes társaságtól

Kisded Jézus, az engedetlenség és szeretetlenség szellemétől

Kisded Jézus, a megpróbáltatások keresztjének félelmétől

Kisded Jézus, akitől a bűn leküzdésére erőt kérünk

Kérünk, ments meg minket!

 

Kisded Jézus, akitől hitünk lángra lobbantását kérjük

Kisded Jézus, akitől a megpróbáltatásban a remény erősségét kérjük

Kisded Jézus, akitől Isten

mindenek fölött való szeretésére kegyelmet kérünk

Kisded Jézus, akitől minden felebarátunk

tevékeny szeretetéhez buzgalmat kérünk

Kisded Jézus, akitől az imában való buzgó kitartásra serkentést kérünk

Kisded Jézus, akitől az állhatatosság égi ajándékát kérjük

Kisded Jézus, aki előtt egykor

mint hatalmas bíránk előtt fogunk megjelenni

Kisded Jézus, akit örök királyunknak és égi boldogságunknak óhajtunk

Hallgass meg minket!

Ghirlandaio: Mágusok imádása

 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit

Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit

Hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit

Irgalmazz nekünk!

Kisded Jézus, kérünk, hallgass minket!

Kisded Jézus, kérünk, hallgass meg minket!

 

Könyörögjünk!

Kisded Jézus, aki égi trónusodat és a mennyei örömöket elhagytad,

hogy értünk emberré légy,

és már életed első pillanatában a betlehemi szegénységet, fájdalmakat

és nélkülözéseket vetted magadra, leborulva imádunk.

Engedd, kérünk, hogy mi, akik megindult szívvel nézzük

isteni jóságod nagy leereszkedését,

az irántad való szeretetről soha el ne feledkezzünk és a te parancsaidnak követése

útján egykor hozzád juthassunk az örök boldogságba.

Aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel egységben,

Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Forrás: oratio.hu

joomla template