NyomtatásE-mail

November / Ima Szent Imre herceghez

( 12 értékelés )

Ima Szent Imre herceghez

Isten kedves szentje, a magyar egyház virágos kertjének

első liliomszála, szűz Szent Imre,

áldom a nagy Istent, ki téged annyi malaszttal

megszeretett, hogy a gyarló testben tisztán éltél

és tisztaságodat eljegyzésedben is szeplőtelenül megőrizted.

Hódolva köszöntelek és tisztellek ezért az egész anyaszentegyházzal együtt a

szüzek isteni jegyesének, az Úr Jézusnak trónjánál, hogy népünk ifjúsága velem

együtt a tiszta életet, amelyben te nekünk oly fényes például szolgálsz, nagyra

becsülje, az ártatlanság útjába gördülő akadályokat elszánt erős akarattal 

legyőzze, teste-lelke tisztaságát megőrizze, s így nemzetünk életerős, hősies

keresztény nemzedékben újjászülessék, fiainak üdvösségére, hivatásának hűséges

betöltésére és a Te dicsőségedre. Ámen

joomla template