Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló 4imi.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

November / Mindenszentek litániája

( 13 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló 4imi.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

Mindenszentek litániája

Uram, irgalmazz nekünk! 

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyaisten,

Megváltó Fiúisten, 

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Irgalmazz nekünk!

{gallery}mindsz.jpg{/gallery}

Maulbertsch: Magyar szentek. Az egri líceumi kápolna mennyezetképének részlete

Szentséges Szűz Mária,

könyörögj érettünk! 

Istennek szent Anyja, 

könyörögj érettünk! 

Szűzek szent Szűze,

könyörögj érettünk! 

Szent Mihály, Gábor és Ráfael, 

könyörögj érettünk! 

Mindnyájan szent angyalok;

könyörögjetek érettünk!

 

Pátriárkák és próféták

Szent Ábrahám, 

Szent Mózes,

Szent Illés, 

Szent József, 

Keresztelő Szent János,

könyörögj érettünk! 

Mindnyájan szent pátriárkák és próféták,

könyörögjetek érettünk!

{gallery}mózes.jpg{/gallery}

Michelangelo: Mózes

Apostolok és tanítványok

Szent Péter és Pál, 

könyörögjetek érettünk! 

Szent András,

könyörögj érettünk! 

Szent János és Jakab, 

könyörögjetek érettünk! 

Szent Tamás,

Szent Máté,

könyörögj érettünk! 

Mindnyájan szent apostolok,

könyörögjetek érettünk!

Szent Lukács,

Szent Márk, 

Szent Barnabás,

Szent Mária Magdolna

könyörögj érettünk! 

Mindnyájan az Úr tanítványai, 

Könyörögjetek érettünk!

{gallery}apost.jpg{/gallery}

Cavallini: Apostolok 

Vértanúk

Szent István,

Antiochiai Szent Ignác,

Szent Polikárp, 

Szent Jusztin,

Szent Lőrinc,

Szent Ciprián,

Szent Bonifác,

Becket Szent Tamás, 

Szent Szaniszló,

Fischer Szent János és Mórus Szent Tamás,

könyörögjetek érettünk!

Miki Szent Pál,

Jogues Szent Izsák és Bréfeuf Szent János,

könyörögjetek érettünk!

Chanel Szent Péter ,

Lwanga Szent Károly, 

Könyörögj érettünk!

Szent Perpétua és Felicitász,

könyörögjetek érettünk!

Szent Ágnes,

Goretti Szent Mária, 

Könyörögj érettünk!

Mindnyájan szent vértanúk, 

könyörögjetek érettünk! 

 

Püspökök és tanítók

Szent Leó és Gergely, 

könyörögjetek érettünk!

Szent Ambrus,

Szent Jeromos,

Szent Ágoston, 

Szent Atanáz,

könyörögj érettünk! 

Szent Vazul és Naziánzi Szent Gergely,

könyörögjetek érettünk!

Aranyszájú Szent János,

Szent Márton, 

Szent Patrik,

könyörögj érettünk! 

Szent Cirill és Metód,

könyörögjetek érettünk!

Borromei Szent Károly,

Szalézi Szent Ferenc, 

Tizedik Szent Piusz,

könyörögj érettünk! 

{gallery}szalézi.jpg{/gallery}

Maratt: Madonna a gyermek Jézussal és Szalézi Szent Ferenc

Papok és szerzetesek

Szent Antal,

Szent Benedek, 

Szent Bernát,

könyörögj érettünk! 

Szent Ferenc és Domonkos, 

könyörögjetek érettünk!

Aquinói Szent Tamás,

Loyolai Szent Ignác,

Xaviéri Szent Ferenc,

Páli Szent Vince,

Vianney Szent János, 

Bosco Szent János,

Árpádházi Szent Erzsébet,

Szirénai Szent Katalin,

Ávilai Szent Teréz,

Límai Szent Rózsa,

könyörögj érettünk!

 

Világiak

Szent Lajos király,

Szent István király,

Szent László király, 

Szent Imre,

Szent Monika,

Könyörögj érettünk!

Istennek minden szentjei,

könyörögjetek érettünk! 

{gallery}4imi.jpg{/gallery}

Légy irgalmas,

Ments meg, Uram minket!

Minden gonosztól,

Ments meg, Uram minket!

Minden bűntől,

Ments meg, Uram minket!

Az ördög cseleitől,

Ments meg, Uram minket!

Haragtól, gyűlölségtől és minden gonosz akarattól,

Ments meg, Uram minket!

Az örök haláltól,

Ments meg, Uram minket!

Megtestesülésed által,

Ments meg, Uram minket!

Születésed által,

Ments meg, Uram minket!

Kersztséged és szent böjtölésed által,

Ments meg, Uram minket!

Kereszted és kínszenvedésed által,

Ments meg, Uram minket!

Halálod és temetésed által,

Ments meg, Uram minket!

Szentséges feltámadásod által,

Ments meg, Uram minket!

Csodálatos mennybemeneteled által,

Ments meg, Uram minket!

A Szentlélek kiáradása által,

Ments meg, Uram minket!

Dicsőséges eljöveteled által,

Ments meg, Uram minket!

{gallery}kriszt.jpg{/gallery}

Hogy nekünk kegyelmezz,

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelni méltóztassál, 

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy minket szent szolgálatodban 

megerősíteni és megtartani méltóztassál, 

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy minden velünk jótevőnek örökkévaló javaidat adni méltóztassál,

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy a földnek bő gyümölcsét megadni

méltóztassál, 

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

{gallery}benlat.jpg{/gallery}

Hogy az Anyaszentegyházat kormányozni

és megerősíteni méltóztassál,

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy a római pápát és az egész

papi rendet a szent vallásban megtartani méltóztassál, 

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy az egész kereszténységnek egységet adni méltóztassál,

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy minden embert az evangélium világosságára

elvezetni méltóztassál,

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

irgalmazz nekünk!

 

Könyörögjünk! Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg Egyházad buzgó

könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot: engedd, hogy amit hittel

kérünk, azt valóban elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

 

joomla template