NyomtatásE-mail

Október / Litánia a lourdesi Szűzanyához

( 18 értékelés )

Litánia a lourdesi Szűzanyához

Uram, irgalmazz nekünk.

Krisztus, kegyelmezz nekünk.

Krisztus, hallgass minket.

Krisztus, hallgass meg minket.

Mennybéli Atyaisten - Irgalmazz nekünk

Megváltó Fiúisten - Irgalmazz nekünk

Szentlélek Úristen - Irgalmazz nekünk

Szentháromság egy Isten - Irgalmazz nekünk!

Miasszonyunk, Istennek szent Anyja,

ki tizennyolcszor megjelenni kegyes voltál,

ki azt mondtad: "Én vagyok a szeplőtelen fogantatás!"

ki egy ártatlan gyermeknek méltóztattál magad kijelenteni,

hogy megtanuljunk mi is egyszerűek és ártatlanok lenni,

ki a Pirenei hegyeken mutattad magad, hogy mi is az ég felé törekedjünk,

ki mint titkos galamb a sziklák hasadékában

egy barlangban megjelenni kegyeskedtél,

ki kezedben rózsafüzért viselve minket a szentolvasó szeretetére buzdítottál,

ki összekulcsolt kezekkel minket imára tanítottál,

ki égreemelt tekinteteddel arra intettél, hogy szívünket mi is az ég felé emeljük,

ki lábadon aranyrózsát viselve minket arra oktattál,

hogy szeretet irányítsa lépteinket,

ki a kisdedek iránt szeretetet tanúsítottál, hogy törekedjünk mi is szelídek

és ártatlanok lenni,

ki a bűnbánatot háromszorosan ajánlani kegyes voltál,

ki a bűnösökért imát sürgetni méltóztattál,

ki magadhoz édesgetsz bennünket,

ki a hitetleneken és a gonosz fondorkodókon győzedelmeskedtél,

a zarándokok édes reménye, ki mindennemű nyavalyát meggyógyítasz,

ki annyi szerencsétlent megvigasztalsz.

Esedezve kérjük, hogy megjelenésed célja teljesedjék rajtunk.

Nyerj az Anyaszentegyháznak győzelmet ellenein.

Törd meg a pokoli kígyó fejét.

Védelmezd a pápai tekintélyt, mely szeplőtelen fogantatásodat hirdeti.

Hajtsd le kegyes füledet mindazokhoz, akik segítségedet kérik.

Tisztítsd meg és buzdítsd fel szívünket, hogy méltók legyünk meghallgattatásra.

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk.

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket.

Isten báránya ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjunk. Emlékezzél meg, ó szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz,

arról a dicsőségről,

amelyben a lourdesi sziklákon megjelenni méltóztattál;

emlékezzél meg arról a hatalomról,

amelyet szent Fiadtól nyertél! Ó lourdesi Asszonyunk, csodatevő Anyánk,

nyisd meg szemünket, hogy megláthassuk az emberi nyomort;

gyógyítsd meg fülünket, hogy meghalljuk embertestvéreink kiáltását;

oldd meg nyelvünk kötelékét,

hogy részvéttel vigasztalhassuk a szerencsétleneket;

vezéreld karunkat, hogy a gyámoltalanokat védelmezzük;

gyógyítsd bűnrehajló és önző természetünket;

add, hogy téged, a szép szeretet Anyját kövessünk, aki a

mennyekben van, aki napját felvirrasztja jókra és gonoszokra egyaránt.

Ó, dicső Boldogasszony! Oly gazdag vagy csodatevő hatalmadban.

Bizalommal kérjük pártfogásodat.

Oltalmazd győzelmes karoddal a római pápát, aki elismerte jelenésed

valódiságát. Oltalmazd drága hazánkat. Áldj meg valamennyiünket: szüleinket,

testvéreinket, gyermekeinket, házastársunkat, a szegényeket,

a betegeket, a szenvedőket, vezéreld magadhoz az eltévedt bűnösöket és vezess

mindannyiunkat az örök életre. Amen.

Imádkozzál érettünk, Szűz szent Bernadette!

Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.

Üdvözlégy, szent Bernadette, a szeplőtelenül fogantatott Szűz drága követe.

Téged választott ki az Isten Anyja arra, hogy a szeplőtelen fogantatás titkát

az emberek szívébe jobban belevésse. A te lelkedet találta elég szépnek

és tisztának arra, hogy üzenetét veled juttassa el minden emberhez.

Boldogan áldunk téged ezért a szolgálatodért és kitüntetésedért. Mi is a

szeplőtelen fogantatás buzgó tisztelői akarunk lenni.

Kihez mennénk segítségért és közbenjárásért nagyobb bizalommal,

mint hozzád, szeplőtelen Anyánk választott leányához.

Szólj értünk égi Anyánk fölséges trónjánál.

Esdd ki nekünk a Szűzanyánk iránti szeretetet,

vezérelj igaz bűnbánatra és Szűz Mária követésére.

Mutasd meg, hogyan lehetünk mennyei

Anyánk hűséges gyermekei, s hogyan harcoljunk lelkünk tisztaságáért

és örök üdvösségéért.

Amen.

 

Érdekességként ajánlom Önöknek a következő cikket:

http://www.interpressmagazin.hu/index.php?page=archivum&cid=92

joomla template