NyomtatásE-mail

Szeptember / Szent Domonkos hatodik imamódja

( 7 értékelés )

Szent Domonkos imamódja

Szent Domonkos kilenc imamódja közül a hatodikról így számol be a Szent

Domonkos Rend honlapja:

"Igen gyakran lehetett szent atyánkat, Domonkost megfigyelni, amint ima közben

karját széttárta, testével mintegy keresztet formálva, és közben azon igyekezett,

hogy lehetőleg rendületlenül szálfaegyenes tartású maradjon."

 

Ezen a módon imádkozott akkor is, amikor Isten az ő kérésére, Rómában a Szent

Szixtusz kolostorban a Napóleon nevű ifjút életre keltette; s így imádkozott a

sekrestyében és a templomban szentmise idején. Ebben a testtartásban

emelkedett fel a földről, ahogyan azt a jámbor és szent Cecília nővér elmondta, aki

jelen volt és ezt sokakkal együtt látta. Akárcsak Illés, amikor az özvegy fiát életre

keltette, úgy tárta ki Domonkos is karjait és borult rá az ifjúra. Ugyanígy

imádkozott, amikor Toulouse közelében angol zarándokokat mentett meg a folyóba

fúlástól. Azonos módon imádkozott a kereszten függve az Úr szétfeszített karral,

könnyek között hangos szóval és jajkiáltással; és meghallgatást nyert mély

alázatossága miatt.

Szent Domonkos csak akkor szokott ily módon imádkozni, ha Isten sugalmazásából

megsejtette, hogy könyörgésének ereje folytán valami nagy és csodálatos fog

történni. Testvéreinek nem tiltotta meg, hogy így imádkozzanak, de nem is biztatta

őket erre. Nem tudjuk, hogy mit mondott akkor, amikor így imádkozva életre

keltette a fiút, és kereszt alakban kitárt karral állott ott...

A zsoltárnak azokat a szavait, amelyek az imának ezt a módját kifejezik,

mindenkor nagyon megfontoltan és különleges hangsúllyal ejtette ki – ezt mondta:

„Uram, Istenem és szabadítóm, nappal hozzád fohászkodom, éjjelente előtted

kiáltozom...” egészen addig a versig: ... „egész nap Téged hívlak, Uram, és kitárom

feléd kezemet.” (Zsolt 88,2-10), továbbá „Uram, halljad meg imámat, figyeljed

könyörgésemet, ... kitárom feléd kezeimet... siess, hallgass meg engem, Uram!”

(Zsolt143,1-7)

Ezzel minden jámbor ember követhette atyánk imáját és tanítását ebben az

imamódban, amikor az ima ereje által csodálatos módon Istenhez vonzottnak

érezte magát, vagy helyesebben, ha titokzatosan azt a sugallatot kapta, hogy a

magasztos Isten indítására önmaga, vagy más számára bizonyos kegyelmet

nyerhet el. Ha Domonkos így imádkozott, akkor felviláglott benne Dávid rajongása,

Illés tüze, Krisztus szeretete és saját, Istennek való teljes önátadása.

 

Forrás: friweb.hu/domonkosok/

 

joomla template