NyomtatásE-mail

Augusztus / Elsőszombat

( 12 értékelés )

Elsőszombat – Szűz Mária Szívének tisztelete

Az elsőszombat a hónap első szombatja, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-tiszteletének

napja. A Szűzanya 1925. december 10-én Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta

tövisekkel övezett szívét és így szólt: „Hirdesd nevemben a világnak, hogy megígérem:

ott leszek az üdvösséghez szükséges kegyelmekkel mindazok halálos ágyánál, akik 5

egymást követő hónap első szombatján meggyónnak, megáldoznak, elimádkozzák a

rózsafüzért és egy negyed óráig társamul szegődnek az elmélkedésben. 

 

Az elsőszombat gyakorlata világszerte elterjedt, Budapesten mindig más templomban

nyilvánosan is megtartják. A Szeplőtelen Szív elsőszombati ájtatossága napjainkban is

élő szokás.

Az elsőszombatok megtartásához Jézus összesen 33 ígéretet kapcsolt. Ezek közül  

néhány:

1. Mindent, amit a lelkek Szívemtől Anyám Szíve által kérnek, amennyiben megfelel az

isteni rendnek, és ha bizalommal kérik tőlem, megadom nekik, már a kilenced ideje

alatt is.

2. A családjukban egyetértés fog uralkodni, és állhatatosak lesznek az igaz hitben.

3. Az édesanyák Anyám különleges oltalmát élvezhetik, és mindent elnyernek, amit

önmaguk vagy gyermekeik számára kérnek.

4. A szegények otthont és élelmet kapnak.

5. A bűnösök megtérnek, akkor is, ha a kilencedet egy másik személy végzi el értük.

6. Aki ezt a kilencedet a kegyelem állapotában végzi el, nem sérti meg többé Szívemet

semmilyen súlyos bűnnel egészen haláláig, ez különösen vonatkozik a gyermekekre.

7. Az a lélek, aki őszintén megtér, elkerüli nemcsak az örök kárhozatot, de a

tisztítóhely szenvedéseit is.

8. Ha a szülök, vagy bármely más családtag végzi el a nagykilencedet, egyetlen

gyermekük és semmilyen más családtagjuk sem fog elkárhozni.

9. Akik elveszítették a hitüket, ismét megtalálják, és az eltévelyedettek visszatalálnak

az igaz Egyházba.

10. Az egyházi rend tagjai és a szerzetesrendek tagjai hűségesek maradnak

hivatásukhoz. A hűtlenek elnyerik a bűnbánat kegyelmét, és visszatérnek

hivatásukhoz.

11. A szülők és az elöljárók különleges segítséget kapnak nemcsak a lelki, de az

anyagi feladataikhoz is.

12. Az ítéletkor Édesanyám különleges oltalmában részesülnek.

Ezekhez az ígéretekhez kapcsolódik még a Szent Szűz ígérete is, amely így szól:

"Minden hónap első szombatján a pokol kapui zárva lesznek. Senki nem kárhozik el

ezen a napon, a tisztítóhelyről pedig sok lélek felmegy a mennybe. Ez Fiam irgalmas

Szeretetének műve, azon lelkek megjutalmazására, akik tisztelik Szeplőtelen  

Szívemet."

 

Forrás: hittansuli.hu

joomla template