NyomtatásE-mail

Augusztus / Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete

( 12 értékelés )

Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletéről

A Boldogságos Szűz Mária Szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült Ige

és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a

szeplőtelen fogantatás és az istenanyaság. A Szentírásban vannak utalások Mária

belső életére, szívére (Lk 1,46; Jn 19,27;Zsid 4,10). Az egyházatyák még nem

beszélnek Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletéről, a kifejezés Eadmerrel (†1124 k.)

jelent meg a teológiában. A misztikusok számára Mária Szíve a Jézus iránti szeretet

példaképe (Szent Mechtild, Helftai Szent Gertrúd, Svéd Szent Brigitta, Szalézi Szent

Ferenc).

 

Ünnepét Eudes Szent János kérte kongregációja számára 1646 október 20-ra, 1647-

ben február 8-ra saját officiummal. 1672-ben már sok francia egyházmegye átvette

az ünnepet (annak ellenére, hogy 1669. június 8-án a Rítuskongregáció betiltotta).

VII. Pius pápa (ur. 1800-23) egy szerzetesközösségnek a Pünkösd utáni 3.

vasárnapra, Szent X. Pius 1907-ben a kapucinusoknak és az ágostonos remetéknek

a Nagyboldogasszony oktáváját követő vasárnapra engedélyezte. XI. Pius pápa (ur.

1922-39) a külön kérelmezőknek engedélyezte az officium végzését. Végül XII. Pius

pápa 1942-ben fölajánlotta az emberiséget Mária Szeplőtelen Szívének, majd 1944-

ben általánossá tette az ünnepet aug. 22-én.

1969-ben a Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombatra került át. A 19. században

szerzetesi és vallási közösségek Mária Szeplőtelen Szívéről nevezték el magukat. 

A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte tiszteletét és a világ

fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek.

II. János Pál pápa 1981. június 7-én a konstantinápolyi zsinat 1600. és az efezusi

zsinat 1550. évfordulója alkalmából akarta megtenni e fölajánlást. Az ellene 1981.

május 13-án elkövetett merénylet után a Santa Maria Maggiore Bazilikában

hangfelvételről hangzott el a fölajánlás, melyet 1982. május 13-án Fatimában,

1984. március. 25-én Rómában, és 2000. október 8-án a világegyház összes

püspökeivel együtt Rómában megismételt.

 

joomla template