Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló máriaszeplő.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

Augusztus / Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

( 14 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló máriaszeplő.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez 

Bevezető ima mindennap

Égi Királynőnk és Anyánk!

Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez,

hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.

Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog

angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal

magasztalnak. Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel, amellyel

Téged a Legszentebb Háromság megtisztel. 

{gallery}máriaszep.jpeg{/gallery}

 

Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja.

Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e

siralom völgyéből.

Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben

kérünk.

Első napi ima

Ó Mária Szeplőtelen tisztaságban ragyogó Szíve!

Te vagy a legszebb virág Isten virágos kertjében. Te vagy az a csodálatos Édenkert,

amelyet a bűn soha, soha nem kerített hatalmába.

Eszközöld ki nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi is, miként Te magad, Isten

megbántását, még a legcsekélyebbet is minden erőnkkel kerüljük.

1 Üdvözlégy

1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Második napi ima

Mária Szeplőtelen Szíve, örök szüzességben Istennek szentelt Szív! Te vagy az

érintetlen liliom, a virágzó oázis a világ sivatagában, amelyben Isten Szeme

gyönyörködik. Vonzz sok lelket szüzességed követésére, hogy a világ csábítását

legyőzzék, és magukat osztatlan szívvel Istennek szenteljék.

1 Üdvözlégy

1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

{gallery}máriaszepi.jpg{/gallery}

Harmadik napi ima

Mária Szeplőtelen és isteni szeretettől lángoló Szíve! Te vagy az égő lámpás,

amelyet maga a Szentlélek gyújtott lángra, és szeretetének olajával táplált: a Te

Szívedben a szent Tűz soha nem aludt ki. Gyújtsd lángra a mi lanyha szívünket is az

isteni szeretetnek azzal a Tüzével, amely a Te Szívedben oly nagy lánggal égett.

1 Üdvözlégy

1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Negyedik napi ima

Mária Szeplőtelen és szemlélődésben elmerült Szíve! Gondolataiddal, vágyaiddal

mindenkor Istennél időztél. Szent Fiad szavait és a megváltás titkait szent

hallgatással őrizted Szívedben. Űzd el a nyugtalanító gondolatokat, amelyek

megzavarják összeszedettségünket, és irányítsd lelkünket Isten felé.

1 Üdvözlégy

1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Ötödik napi ima

Ó Mária Szeplőtelen és egészen alázatos Szíve! Minél gazdagabb lettél

kegyelmekben és erényekben, annál mélyebbé változott alázatosságod. Szerény és

visszahúzódó lelkületed különösen kedves volt Istennek, és emiatt méltatott arra az

Isten Fia, hogy Szívedben szállást vegyen. Taníts bennünket is igaz alázatra és

Isten akaratának követésére!

1 Üdvözlégy

1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

{gallery}máriaszeplő.jpg{/gallery}

Hatodik napi ima

Ó Mária Szeplőtelen és sok szenvedéssel eltelt Szíve! Mint Krisztus Anyja és a

Megváltásban Társa, egészen kiürítetted a szenvedés kelyhét. Segíts bennünket,

hogy a szenvedésnek ezt a mértékét, amelyet az Isten jósága és bölcsessége

számunkra kijelölt, bátran és bízó lelkülettel viseljük.

1 Üdvözlégy

1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Hetedik napi ima

Ó Mária Szeplőtelen és a mi üdvösségünkért aggódó Szíve! Emlékezz meg a szegény

bűnösökről, akiket vad szenvedélyek bilincse tart rabságban és Istentől távol élnek.

Segítsd őket, hogy kötelékeiktől megszabaduljanak, és újra Isten gyermekeinek

szabadságára jussanak.

1 Üdvözlégy

1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Nyolcadik napi ima

Ó Mária Szeplőtelen, és Krisztus Egyházával szeretettel törődő Szíve! A kereszt alatt

nekünk, embereknek, és az egész Egyháznak Anyja lettél. Imádkozz, könyörögj

Jézusnál szüntelenül az Ő szeretett Jegyeséért. Egyházáért a földön. Vedd oltalmad

alá a pápát, a püspököket, a papokat és Istennek egész népét. Védj meg bennünket

a gonosztól.

1 Üdvözlégy

1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

{gallery}máriaszepl.jpg{/gallery}

Kilencedik napi ima

Ó Mária Szeplőtelen és királynői Szíve! Földi életed elmúltával az Úr fölvitt Téged a

mennybe, s az Ő felülmúlhatatlan örömének birodalmában adott Neked szállást.

Testestül-lelkestül a mennybe vétettél, ahol Szent Fiad Királynővé koronázott.

Élj e királynői hatalommal a mi javunkra, jöjj segítségünkre mindenkor, ha kérünk,

ha nem. Hadd legyünk Általad mi is méltók a mennyei koronára a Te jóságos

közbenjárásodra!

1 Üdvözlégy

1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Felajánló ima az egész kilenced végén

Mennyei Atya, Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked Szent Fiadat, Jézust,

ahogy Ő is a kereszten, föláldozta magát az egész világ üdvéért, s oltárainkon most

is szüntelenül áldozatul adja magát. Fogadd kegyesen ezt az áldozatot Mária

Szeplőtelen Szíve által, és irgalmazz nekünk.

Ne hulljon hasztalan ez a drága Vér, amely oltárainkon jelen van! Ne esedezzen

értünk hiába Mária Szent Szíve. E szent áldozat és Mária könyörgései által fordulunk

az atyai Jóságodhoz. Adj a bűnösöknek bocsánatot, a haldoklóknak kegyelmet az

üdvösség elnyerésére, a világnak békét, az Egyháznak pedig egységet és minden

mennyei jót. Ámen.

joomla template