Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló máriahéttőr.gif mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

Augusztus / Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

( 12 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló máriahéttőr.gif mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!

Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív - könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve,

Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye,

Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve,

Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve,

Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve, 

{gallery}fatimai mária.jpg{/gallery} 

 

Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szív a szeretet­ben,

Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív,

Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, meg­feszített Szív,

Mária Szíve, Jézus Szívének képmása,

Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége,

Mária Szíve, a szentség kincsesháza,

Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve,

Mária Szíve, bűnösök menedéke,

Mária Szíve, szomorkodók erőssége,

Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója,

Mária Szíve, csüggedők felemelője,

Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója,

Mária Szíve, haldoklók reménye,

Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára,

Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban,

Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden tévtanítást szertefoszlat,

Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsősé­ges Szíve,

Mária Szíve, Anyánk Szíve,

{gallery}máriahéttőr.gif{/gallery} 

Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szíve,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyel­mezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgal­mazz nekünk!

Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet

kimondhatatla­nul betöltötte, a mi szívünket is lángra gyújtsa!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Te a Bol­dogságos Szűz Mária Szívében a

Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el, add meg nekünk és min­denkinek - aki

Mária Szeplőtelen Szívét tiszteli - a kegyelmet, hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká

váljunk. Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

 

joomla template