NyomtatásE-mail

Február / Ima a betegek XXI. világnapjára

( 10 értékelés )

Imádság a betegek XXI. világnapjára (2013. február 11.)

- A pápa betegek világnapi üzenetéhez kapcsolódó imája -

Mindenható és örök Istenünk,

Te vagy életünk alapja és támasza,

olyan remény vagy számunkra, amely soha el nem hagy bennünket,

és az a szeretet, mely a kereszten és Jézus feltámadásában ajándékozza önmagát.

Ragyogjon rá arcod minden betegre, szenvedőre és haldoklóra,

és légy irgalmas hozzájuk.

Küldj még jó szamaritánusokat,

akik megmentik és ápolják a betegeket, szenvedőket, haldoklókat

és önzetlenül segítik a leggyengébbeket.

Szűz Mária, Isten Anyja,

ma hozzád fordulunk, és így kérünk:

Te ismered a magatehetetlenek fájdalmát,

amikor nem lehet eltávolítani a szenvedést.

Anyai szenvedéseddel és azzal, hogy a kereszt alatt álltál,

a betegek menedékévé váltál számunkra. 

Add, hogy legyen erőnk és bátorságunk

a Megfeszítettet nézni,

hogy bátorsággal viseljük szenvedéseinket,

és Rá bízzuk magunkat.

Mi Atyánk, végtelenül jó Isten,

hálát adunk a sok példás tanúságtevőért,

akiknek szenvedéssel teli életútja volt, 

és akiket Te közbenjáróinknak adtál.

Hálát adunk Szent Schäffer Annáért,

aki nehéz próbatételeken ment át fiatalkorától kezdve,

miután súlyos baleset következtében betegágyba kényszerült.

Hozzád fordulunk, Szent Schäffer Anna:

erőfeszítéseid által,

amelyeket a megfeszített és feltámadt Jézussal való

bensőséges barátságért tettél,

nemcsak hogy el tudtad viselni a szenvedésedet,

hanem Vele együtt fel tudtad áldozni magad a többi szenvedőért,

különösen azokért, akik elveszítettek minden reményt.

Közbenjárásoddal segíts nekünk, hogy mi is át tudjuk ölelni életünket,

még ha fájdalom járja is át.

Segíts, hogy bizalommal tekintsünk 

a megfeszített Jézusra,

és utunkat azzal a bizonyossággal járjuk végig,

hogy Krisztus szeretete erősebb minden fájdalomnál,

erősebb a rossznál és a halálnál.

Hálát adunk Boldog II. János Pál pápáért.

Mindig a betegek mellett volt

az emberi élet elszánt védelmezőjeként.

Hozzád fordulunk Boldog II. János Pál pápa:

add, hogy az imádsággal elnyerjük a hit erejét és a bizonyosságot, 

hogy nem fogunk elveszni,

és hogy egész életünkkel és szenvedéseinkkel

Isten kezében és szívében meg vagyunk mentve.

Haláltusád példájával adj nekünk bátorságot

életünk utolsó óráiban is.

Hálát adunk Kalkuttai Boldog Teréz anyáért is,

a haldoklók és kirekesztettek 

sötét éjszakáinak valódi angyaláért.

Hozzád fordulunk, Boldog Teréz anya:

Jézus Krisztus végtelen szeretetében 

és kereszthalálának áldozatában bízva mindig úgy éltél,

hogy szeretetének ezen fénye áthatoljon a szenvedés sötétségén.

Esdd ki nekünk azt a tudatosságot,

hogy mi magunk is fénnyé válhatunk a többi szenvedő számára.

Add, hogy reményt tudjunk sugározni, 

és hogy mi is fel tudjuk ismerni a beteg és szenvedő felebarátban 

Urunk arcát, és készségesen segítsünk neki.

Szentháromságos egy Isten,

most a te nagylelkű, atyai kezedbe helyezzük magunkat.

Bízunk határtalan szeretetedben,

Te őrzöl meg minket

a szép és a nehéz napokon,

életünkben és halálunkban.

Add, hogy fájdalmunkon keresztül 

hitünk és reményünk megújuljon Benned,

hogy Isten egész népe megtapasztalhassa a megváltás kegyelmét.

Most és mindörökkön-örökké.

Ámen.

joomla template