NyomtatásE-mail

Jézus ígéretei Szent Szíve tisztelőinek

( 28 értékelés )

Jézus ígéretei Szent Szíve tisztelőinek 

1. Megvigasztalom őket szenvedéseikben.

2. Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint szükségük

van; minden szükségükben segítségükre sietek.

3. Egyesítem a megoszlott családokat, családjukban békességet szerzek.

4. Biztos menedékük leszek életükben, de főképpen haláluk óráján.

5. Megáldom minden dolgukat és vállalkozásukat.

6. A bűnösök szívemben az irgalom forrására és tengerére találnak.

7. A lanyha lelkeket buzgókká teszem.

8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.

9.Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a

legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.

10.Megáldom a házakat, amelyekben szívem képét kifüggesztik és tisztelik.

11. Szívem mindenható szeretete megadja a végső töredelem kegyelmét

mindazoknak, akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén megáldoznak.

Nem halnak meg a szükséges kegyelem vagy szentség vétele nélkül. Isteni Szívem

biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.

12. Nem engedem elveszni azokat, akik ezen ájtatosságot terjesztik, és

buzgóságuk mértéke szerint megszentelem őket.

joomla template