NyomtatásE-mail

A Lourdes-i jelenés

( 24 értékelés )

A Lourdes-i jelenés 

A Szűz Mária Lourdes-i megjelenésének ünnepe alkalmából készült összeállítást

az alábbiakban olvashatják:

Bernadette Soubirous 1844. január 7.-én született Boly-ban, egy malomban a Lapaca

patak partján, a Bartrés felé szelíden emelkedő dombok és erdők között.

1858. február 11. és július 16. között a Szeplőtelen Szűz tizennyolc alkalommal

jelenik meg Bernadettnek a Massabielle-i barlangban. A barlang jobb oldali pereme

fölött, „Szelíd fény” és ebben a fényben mosoly világítja be a homályos odút.

Csodálatos fiatal leány áll ott, fehérbe öltözötten. Két kezét hívó mozdulattal tárja

szét, amely mintha ezt jelentené: jöjj közelebb!

Bernadette többször is megdörzsöli a szemét. Újra meg újra azt a jelenést pillantja

meg mosolyával együtt. Kezébe vette a rózsafüzérét, keresztet akart vetni,

homlokához emelte a kezét, de az lehanyatlott. A meghatottság egyre jobban a

hatalmába kerítette, keze reszketett. Amikor a látomás keresztet vetett, akkor

Bernadette ismét megpróbálta és most sikerült. Letérdelt és a hölgy jelenlétében

elmondta az olvasót. Látomás is futtatta a szemeket a magáén, de ajkait nem

mozgatta.

1858. február 14. a második jelenés napja. A három gyerek siet a barlanghoz.

Térden állva imádkozza az olvasót, társai állva maradnak körülötte. A második tized

alatt Bernadette arca elváltozik.

– Guérat-la! (Itt van)… kezében az olvasó… Rátok néz!

1858. február 18. a harmadik jelenés napja. A reggeli első mise után

felkapaszkodik kísérőivel a barlanghoz vezető dorong úton. Bernadette érkezik

elsőként a barlanghoz. Alig hogy elkezdik a rózsafüzért: – Qué-y-ez (Itt van!) –

suttogja Bernadette. A rózsafüzér elmondása után megkéri: – Legyen olyan jó, adja

nevét írásban. A jelenés közelebb lép, de a papírra, amit feléje tart nem ír rá. A

jelenés Bernadettnek ezt válaszolja: – N’ey pas necessari (Ez nem szükséges.)

Viszont ő is kért valamit: – Volna olyan kegyes eljönni ide tizenöt napon át?

Első alkalom volt, hogy hallotta Aqueró (ahogy ő nevezte) finom és lágy hangját.

Megígérte, hogy eljön.

A jelenések fél-hónapja – 1858. február 18. - március 4.

Február 19-én, 20-án, 21-én a jelenés visszatér, egyre többen vannak a

barlangnál. A nyolcadik jelenés napján február 24-én a következő üzenetet kapja:

Bűnbánat! – Imádkozzatok istenhez a bűnösök megtérésért.

1858. február 25-én Bernadettének Aqueró megmutatja a barlang bejáratánál a

forrást és kéri, hogy mosakodjék meg a forrás vizében.

Bűnbánati jelenések február 27.- március 1.-ig.

Az első csoda

Catherine Latapié már a sötét éjszakában Lourdes felé igyekszik, áldott állapotban,

két kisebb gyermekét vonszolja magával. 1856. októberében egy baleset

következtében begörbült és megbénult a jobb kezén két ujja. A barlangnál

belemerítette a kezét a forrásba. Nagy nyugalom szállja meg. Az összezsugorodott

ujjai hirtelen visszanyerik hajlékonyságukat. Hálaadó imádság után sietve indul haza

Loubajacba. Megérkezése után megszül, fia születik Jean-Baptiste pap lesz.

Kápolna és körmenet

Az elragadtatás után a következő üzenetet kapja: – mondja meg a papoknak, hogy

jöjjenek ide körmenetben és építsenek itt kápolnát. Március 3-án még mindig kéri a

kápolnát, de a nevét nem mondja meg.

„ A nagy nap ”

A második tized harmadik üdvözlégyénél Bernadette elragadtatásba esik. Ma sem

tudta meg a látomás nevét. Úton hazafelé találkozik egy lánnyal Eugénie Troy-al a

szeme be van kötve, mert a fény bántja a szemét. Kéri, hogy engedjék hozzá,

megölelik egymást és Bernadette kétszer is megcsókolja a lányt, és tovább megy.

Eugénie Troy felemeli a kötést, hogy a látomásos lányt nézze. A nappali fény nem

okoz többé fájdalmat neki. – Csoda! Egy vak meggyógyult!

Az utolsó jelenések

Március 25-én Gyümölcsoltó napján Bernadette „kényszert” érez, hogy kimenjen a

barlanghoz. Ez alkalommal elhatározza, hogy megkérdezi, hogy kicsoda ön. A

rózsafüzér után Aqueró a belső üreg felől közeledik.

Bernadettet elönti az öröm és az előre megfogalmazott módon, megkérdezi:

Kisasszony legyen olyan jó, szíveskedjen megmondani nekem, hogy kicsoda ön?

Aqueró mosolyog, de nem válaszol. Bernadette megismétli másodszor, harmadszor,

de választ nem kap. Amikor negyedszer is megkérdezi – mivel a plébános úr ehhez

kötötte a kápolna felépítését – Aqueró nem mosolyog.

Összetett kezeit széttárja és a föld felé terjeszti, azután összeteszi kezeit az

ég felé néz és azt mondja:

Que soy era Immaculada Councepcion. Én vagyok a Szeplőtelen

Fogantatás.

Az utolsó találkozás 1858. július 16.

Alig, hogy elkezdi rózsafüzérét, Bernadette kitárja karját, köszöntő mozdulatával

mondja a rózsafüzért. Ez az utolsó jelenés csendes volt, mint az elsők.

 

Forrás: René Laurentin: Bernadette élete -

Összeállította: Rohrbacher Béla

joomla template