NyomtatásE-mail

Totus tuus

( 14 értékelés )

Takács Tamás "Totus tuus"

című írása a Velünk az Úr!

2005. őszi számából

 

Én nem tudok mást úgy ölelni meg,

Ahogy testvéremet ölelem,

A testvéremet, aki egy velem.


 A 2005-ös hittantábornak ez volt a fő jellemzője, a testvéri szeretet, s az 

egymás iránti kölcsönös tisztelet. Mind a 42 ember, akik együtt voltunk

Pilisszentléleken egy nagy Családot alkottunk. Nemcsak a közös szentmisék és az 

esti zsolozsmák alatt éltünk közösségi életet, hanem a tábor egészében.

Bár a  táborhely elosztása nem kedvezett ennek, de Isten kegyelméből és

segítségével leküzdöttük az akadályokat. A természet nem fogadott kegyeibe

minket; a hangulatunkat nagyon lerontotta a folytonosan szakadó eső, így a

tervezett kirándulásainkat át kellett alakítanunk. A kellemes erdei séták helyett

Esztergom nevezetességeinek meglátogatásával töltöttük az időnket.

A Bazilika altemplomában megnézhettük Mindszenty bíboros, érsek végső

nyughelyét, illetve az itt eltemetett érsekek, püspökök sírjait. Innen szentmisére

mentünk, melyet József atya celebrált az egyik oldalkápolnában. A hely lelkisége 

mindnyájunkat megfogta.

A Bódai József esperes atya által választott tábori jelmondat a "Totus tuus" - 

"Egészen a Tiéd", II. János Pál pápa jelmondata volt. Ezt éreztük szentmiséken,

ahol a pápától hallott idézeteket fogadtuk lelkünkbe, s remélem, mindannyian

tudjuk hasznosítani ezeket a mindennapi életben. Tanulságokkal szolgáltak

számunkra Moha bácsi történetei is, amelyek az erkölcseinket, s értelmünket is

fejlesztették.

Összességében elmondhatom, hogy az idei hittantábor is elérte célját, a sok

hátráltató körülmény ellenére is egy közösséggé értünk Krisztusban.


joomla template