NyomtatásE-mail

A mennyek országa

( 9 értékelés )

Albert Schweitzer nyomán:

"A mennyek országa"

Velünk az Úr! 2002. májusi szám


Volt egyszer egy kis szent. Évei boldogan és elégedetten teltek. Egyszer, amikor a

kolostor konyhájában mosogatott, hirtelen megjelent előtte az angyal és így szólt

hozzá:

- Az Úr küldött és üzeni: ideje, hogy eljöjj Hozzá a mennyei örökkévalóságba!

- Hálásan köszönöm az Úrnak, hogy gondolt szerény személyemre, nagy

megtiszteltetés ez nekem - válaszolta a kis szent. - De, hát látod, hegyekben

tornyosul itt a mosatlan edény. Nem várhatna az a dolog az örökkévalósággal,

amíg elkészülök a munkámmal?

Az angyal ránézett, angyalmódon, bölcsen és jóságosan, és csak ennyit mondott:

- Majd meglátom, mit tehetek érted... - és eltűnt.

A kis szent újra nekilátott a mosogatásnak meg a többi házimunkának.

Egy napon, éppen a kolostor kertjében a kiskapájával az irdatlan gyomtömeget

irtotta, amikor újra megjelent neki az angyal. Kapájával utatott végig a

gaztömegen a kis szent, és így szólt:

- Hát mondd, nincs rettenetes állapotban ez a kert? Nem várhatna az a dolog az

örökkévalósággal még egy kicsit?

Az angyal elmosolyodott és eltűnt a szeme elől. Kigyomlálta a kertet és

kimeszelte a pajtát. Dolgosan teltek a napjai...

A kolostor kórházában éppen a súlyos betegeket ápolta. Amikor egy kiszáradt

szájhoz emelte a poharat, az ágy másik oldalán megpillantotta az angyalt. Némán,

részvétért esedező mozdulattal mutatott a betegágyak végtelen sorára. Az angyal

ezúttal szó nélkül eltűnt.

De ezen az estén, amikor a kis szent végre feljutott a hűvös, kopár cellájába és

lerogyott a kemény ágyára, elgondolkodott, hogy milyen régóta halogatja ő már

ezt a dolgot az örökkévalósággal. Hirtelen rettenetesen öregnek és fáradtnak

érezte magát és felsóhajtott:

- Óh, Uram, ha csak még egyetlenegyszer elküldenéd hozzám azt az angyalt,

bizony most nagyon szívesen fogadnám!

Még ki sem mondta az utolsó szót és lám, már ott is volt az angyal.

- Ha netán még mindig lehetséges lenne, hogy magaddal vinnél a mennyek

országába, most nagyon boldogan veled tartanék...

Az angyal ránézett, angyalmódon, bölcsen és jóságosan, és csak ennyit mondott:

- Hát mit gondolsz, hol voltál egész idő alatt?!

joomla template