NyomtatásE-mail

Nyitrai zarándoklat 2006

( 14 értékelés )

Szalai Gyuláné, Anikó "Nyitrai

zarándoklat 2006" című cikke

Velünk az Úr! 2006. júliusi kiadás


Június 10-én Prohászka Ottokár püspök szülővárosába, a szép Nyitrára

zarándokoltunk el. 


Kissé hűvös, esős időben, kora reggel indultunk. Most is, - mint már annyiszor - a

három községünk hívei csatlakoztak a zarándoklathoz. Egy nagyon szép imaórával

kezdtük az utat, melyet József atya és a meghívott pusztavámi kántor úr vezetett.

Kértük a mennyei segítőket, hogy zarándoklatunk hozzon számunkra lelki

feltöltődést és hitünkben megújulást. A rózsafüzér, a litániák imádkozása, és a

sok-sok szép Mária-ének nagyon szép kezdés volt utunk céljához.

A mai napot Prohászka püspökünk, nagy egyháztanítónk és apostolunk emlékének

és tiszteletadásának kívántuk szentelni. Nyitra a Nagyboldogasszony és Fájdalmas

Anya búcsújáróhelye is, ezért zarándokutunk másik célja ennek meglátogatása

volt. 

Visiné Kati mesélt Nyitráról, az ősrégi városról és búcsújáró templomának

történetéről. Csak néhány adat, melyet szeretnék nektek is átadni belőle:

Nyitra már 880-ban püspöki székhely volt. A kereszténység még a római korban

kezdett gyökeret ereszteni ebben a városban. Az 1300-as években megépül  a

bencés apátság és azt is tudhatjuk különböző jegyzékekből, hogy már akkor áll a

Boldogasszony tiszteletére épült kegytemplom is.

Az évszázadok során nagyon sokszor károsodott, de újból rendbe hozzák, majd

folyamatosan bővítik. 1723-ban teljesen újjáépítik, és ekkor már a

kegytemplomban volt a Fájdalmas Anya (Piéta) szobra. A Szűzanya kegyhelye

azóta is áll a mai Kálvárián, és várva várja Nyitrára is Isten zarándok népét és a

magyarokat. 


Nyitrára érve ragyogó idő fogadta a mintegy 40 busszal érkező magyar

zarándokokat. Először Prohászka püspök keresztelő kápolnájához látogattunk, ahol

Spányi Antal megyéspüspök úr koszorút helyezett el, és imákkal és énekekkel

tisztelegtünk Fejér megye nagy püspökének emléke előtt. 

Énekelve vonultunk át a nagyon szép és hatalmas Szent László templomba, ahol a

mi püspök atyánk által celebrált misén vehettünk részt. A templom és környéke

zsúfolásig megtelt a magyar és szlovák tisztelőkkel. A nyitrai plébános úr

kedvesen köszöntött minket.


Érezni lehetett, hogy a szentmise hangulatát átjárja a közös emlékezés öröme. A

prédikáció is méltatta a nagy előd érdemeit, és lelki gazdagságát. A szentmise

után ismertetést kaptunk e csodálatos templom történetéből és a stílusáról.

Utunk másik célja, a már említett Mária kegytemplom megtekintése volt. E

csodálatos kis templom, mint ékszer díszítette Nyitra magas pontját, ahol a

Fájdalmas Szűz Anya tiszteletére épített, szintén nagyon szép Kálvária áll,

stációival. Először imádkozva végigjártuk a keresztutat, majd a végén a

kegytemplomban időztünk.

Imádkozva, énekelve búcsúztunk el templomában a Szűzanyától, és Nyitrától.

Mindannyian lelkileg feltöltődve értünk haza, magunkkal hozva képeken és a

szívünkben az ottani élményeket, kegyelmeket.


joomla template