Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló kartábor.JPG mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

A gárdonyi Szent József karitász csoport

( 18 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló kartábor.JPG mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

A gárdonyi Szent József karitász csoport bemutatkozása

„Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom.

Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok.

Beteg voltam, és meglátogattatok… Bizony mondom nektek, amit a legkisebb

testvéreim közül Eggyel is tettetek, velem tettétek. „ (Máté 25,35,40)


{gallery}gardkari.jpg{/gallery}


A gárdonyi Szent József plébániai karitász csoport 1994. március 19-én alakult meg 21

fővel, Lám Zoltánné Irénke néni vezetésével. 2005. januárjában Fáncziné Békési Erika,

2009-ben Imrik Györgyné vette át az önkéntes munka irányítását.


Tevékenységünk a gárdonyi plébániához kötődik, melynek címe: Vasvári köz 5.

Jelenleg 6 önkéntes szolgál csoportunkban: Fáncziné Békési Erika, Imrik Györgyné,

Klaba Györgyné, Marcellné Balczó Andrea, Paulovits Lászlóné és Szalai Lajosné.

Szeretetszolgálatunk minden segítségre szoruló embertársunkra kiterjed felekezeti

hovatartozástól függetlenül. Feladatunk, hogy megvalósítsuk és erősítsük a katolikus

egyház gondoskodását, cselekvő szeretetét a szegények és bajbajutottak körében.

Fő tevékenységi területünk: városunk Gárdony, illetve Csiribpuszta és a gárdonyi

egyházközség.

Egyházközségünkben a hitélet és az összetartozás erősítésére törekszünk

plébánosunk, Páli Balázs munkájának támogatásával, az egyházi ünnepekre való

felkészüléssel, az ünnepi agapék megszervezésével. Hozzájárulunk templomunk,

plébániánk és környezetünk gondozásához is.

Városi szinten is méltón szeretnénk képviselni a katolikus egyház karitatív szolgálatát.

Az agárdi és dinnyési karitász csoporttal összehangolva, egymást segítve végezzük

munkánkat. Jó kapcsolatban vagyunk a református gyülekezettel és lelkészeivel, több

civil szervezettel, a Fókusz Szociális Szolgálattal és az Egészségdokk munkatársaival.

A Fókusz Szociális Szolgálat jelzőrendszeri gyűlésein rendszeresen találkozunk az

óvodák és iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, az egészségügy

képviselőivel, a gyámhivatal vezetőjével, a Nevelési Tanácsadó és az Egészségdokk

munkatársaival. Célunk közös, munkánk pedig hatékonyabb, ha meghallgatjuk

egymást, tapasztalatot cserélünk, közösen gondolkodunk és összefogunk egy-egy jó

ügy érdekében.


2012.02.16-án együttműködési megállapodást kötöttünk az Egészségdokk Közhasznú

Alapítvány vezetőjével, Balcsik-Tamás Zsolt úrral, hogy szeretetszolgálatot vállalunk

egyre gyarapodó közösségükben. Március 14-én találkozunk először a fiatalokkal.


Szeretettel megyünk az Aranybárka Idősek Otthonába, ahol 2007 óta a hónap első

keddjén ministrálunk a katolikus szentmiséken, és imaórát tartunk a hónap 2.

hétfőjén. Fő ünnepeink előtt soron kívül is találkozunk.


2011. augusztus első hetében szerveztük meg az első nyári karitász tábort. A gárdonyi

plébánián 16 iskoláskorú gyermeket fogadhattunk 8-16 óráig, gondoskodva egésznapos

étkezésükről, játéklehetőségről, programról, kirándulásról. A táborról készült

beszámolómat itt olvashatják!

Hála és köszönet az adakozó Testvéreknek ezért a lehetőségért! 


{gallery}kartábor.JPG{/gallery}


A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász Központ irányításával immár hatodik éve

juttatjuk el városunkba az EU-s élelmiszersegélyt. Kezdetben karitász csoportjaink

külön-külön oldották meg a Székesfehérvárra érkező rakomány hazaszállítását.

Jelenleg az önkormányzat segítségével (teherautó és rakodószemélyzet) egyszerre

hozhatjuk el az egész mennyiséget, és a város négy pontján le is rakják nekünk.

A mi karitász csoportunk Gárdony és Csiribpuszta városrészekben osztja ki az

élelmiszert.

2011-ben Gárdonyban 40, Csiribpusztán 27 család részesült ebben a támogatásban. A

rászorulók körét az önkormányzattal együttműködve állapítjuk meg.

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki imával, tevékenységgel, adománnyal

segítette karitatív munkánkat! Köszönjük a pénzadományokat, a sok szép játékot,

ruhaneműt és minden adományt, amit elajándékozhattunk, vagy bolhapiacainkon és a

karácsonyi vásáron értékesíthettünk!

A tartósélelmiszer-gyűjtésből húsvétkor 10, karácsonykor 6 családnak szereztünk

örömet. Ezenkívül karácsonykor 69 élelmiszercsomagot állítottunk össze 107.555 Ft

értékben, és 25.000 Ft-ot költöttünk rendkívüli élelmiszersegélyre a múlt évben.


Isten áldását kérjük segítő és megsegített Testvéreinkre!

Szeretettel a karitász csoport vezetője : Imrik Györgyné

Dícsértessék a Jézus Krisztus!


joomla template