NyomtatásE-mail

Kezdetét vette a hagyományos tartósélelmiszer-gyűjtés!

( 26 értékelés )

Az MKPK körlevele a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia immár hagyományos módon az idei

nagyböjtben is országos tartósélelmiszer-gyűjtést szervez. Az adományozásra buzdító

körlevelet hazánk valamennyi katolikus templomában felolvassák.

Kedves Testvérek!

Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gondoskodjék a szegényekről.

Szentatyánk, Ferenc pápa is gyakran kiemelt feladatként beszél a karitatív munkáról,

idei nagyböjti üzenetében így fogalmaz:

„Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy tekintsünk

testvéreink nyomorára, érintsük meg, vegyük magunkra és tegyünk konkrétan azért,

hogy könnyítsünk rajtuk. A nyomor nem egyenlő a szegénységgel. A nyomor olyan

szegénység, amelyben nincs bizalom, szolidaritás, remény. Háromfajta nyomort

különböztethetünk meg: anyagi, erkölcsi és lelki nyomort. Az anyagi nyomor az, melyet

általában szegénységnek hívnak, és azokat érinti, akik nem emberhez méltó

körülmények között élnek: alapvető jogok nélkül, elsődleges anyagi szükségletek

hiányában, mint az étel, a víz, a higiéniai körülmények, a munka, a fejlődés és a

kulturális növekedés lehetősége. E nyomor láttán az egyház felkínálja szolgáló

szeretetét, a diakóniát, hogy segítsen a szükségben, begyógyítsa ezeket a sebeket,

amelyek elcsúfítják az emberiség arcát. A szegényekben és a legutolsókban mi Krisztus

arcát látjuk. Ha szeretjük és segítjük a szegényeket, akkor Krisztust szeretjük és

szolgáljuk.” (Ferenc pápa 2014. évi nagyböjti körleveléből)

Ebben a szellemben kérjük a testvérek segítségét, amikor az immár hagyományossá

vált nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést meghirdetjük. Ezzel egy ősegyházi hagyományt

elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a

szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a

szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt

helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk.

Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal

küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy

szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a katolikus egyház

segélyakciójához.

Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon,

március 23-től 30-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A

korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk

segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a

rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a

templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját

követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha

hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat! Ferenc pápa sorai biztassanak

bennünket a nagyböjti időben a megújulásra és mások megsegítésére:

„A Szentlélek (…) tartsa meg ezeket az elhatározásainkat, és erősítse bennünk az

emberi nyomor iránti figyelmet és felelősséget, hogy könyörületessé váljunk és

gyakoroljuk az irgalmat.” (Ferenc pápa 2014. évi nagyböjti körleveléből)

 

Budapest, 2014. nagyböjt

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

joomla template