NyomtatásE-mail

A pápai Nagytemplom

( 4 értékelés )

A pápai Szent István vértanú plébániatemplom

A pápai nagytemplom az elmúlt évszázadban Pápa város egyik meghatározó jelképévé

vált. A jelenlegi épületet 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

költségén kezdték el építeni Fellner Jakab uradalmi építész által készített tervek alapján.

Halála után a megkezdett munkát Grossmann József vezette. A templom 15 év alatt épült

fel. A végleges díszítések elkészülte után, 1795. május 3-án szentelte fel a templomot

Pierer József tinini püspök.

Már a 13. századtól vannak írásos forrásaink arról, hogy - mivel Pápa biztosan

főesperességi székhely volt - kellett valamiféle templommal rendelkeznie. Az első

templom, amely valószínűleg egyben plébániatemplom is volt, a román stílus jegyében

születhetett, valószínűleg a mai templom körülbelüli helyén, I. Szent István király

templomépítő törvénye alapján. A templom növekedhetett, bővülhetett, kiegészülhetett

hajókkal, és így létrejöhetett a mostani templom közvetlen elődje, egy gótikus templom,

amelyről szintén vajmi keveset tudunk. A régészeti kutatások azt mutatják, hogy a mai

templom alatt helyezkednek el romjai, amelyeket a közeljövőben akár fel is tárhatnak

majd. A reformációtól kezdve, egészen 1732-ig, a templom protestáns volt. A templomot

több csapás mellett egy 1751-ben keletkezett tűzvész tette tönkre. Több javítást és

festést követően jutunk el 1774-ig, a jelenlegi templom építéséig. Ami ezután történt,

azt már a bevezetőben olvashatták!

A templomot nagy méretei miatt szokták csarnoktemplomnak is nevezni, amely már nem

teljesen a barokk túldíszített stílusát mutatja, de annak jegyeit még erősen magán viseli.

Az építkezéskor a templom már a klasszicizmus felé hajló barokkban, az úgynevezett

copfban (más néven klasszicizáló késő barokkban) valósult meg. A templom méreteit

tekintve óriási, a Dunántúl legnagyobb hatású épülettömbje: hossza 42 méter,

szélessége 22 méter, belső tere 24 méter magas. A két torony magassága eléri a 72

métert.

A homlokzat hatalmas tömegét a timpanonnal és a fölötte lévő három

szoborkompozícióval a könnyed szerkezetű oszlopokra támaszkodva oldották meg. A

tornyok gyönyörű, rézborítású összetett sisakokban végződnek.

A templomba a főkapu vezet be, ahonnan a falakat borító, Süttőről és Bakonyszűcsről

származó márványburkolat vöröses és sárgás színe fogja meg és vezeti tovább a

látogatót a főoltár felé. A hatalmas vasajtón belépők látásmódjához készültek el a

mennyezetfreskók is. A freskókat Franz Anton Maulbertsch alkotta 1781-1783 között. A

három kupolafreskó, a szegélyképek és a főoltárkép együttesen mondják el Szent István

első vértanú életét. A három kupolában Szent István és társai diakónussá szentelése

(első), prédikálása (második), a szent elfogatása (harmadik) látható. A vértanú sorsa

jeruzsálemi megkövezésével a főoltárképen teljesedik be, amely Hubert Maurer alkotása.

A templom képeinek témái meglehetősen hasonlítanak a római Sancto Stefano Rotondo

templom képeire. (Inkább elméleti síkon, mintsem tervezési hasonlóságban. Ez azért

lehet, mert Esterházy Károly hosszabb időt töltött Rómában és megtetszhetett neki ez a

stílus).

A főoltár hatalmas tömegét - többek között Szent István és Szent László carrarai márvány

szobrait - Prokop Fülöp készítette. Ugyanő faragta a régi gyóntatószékeket, a

keresztelőkutat és a szószéket is.

A templomnak négy mellékoltára van, amelyek Zirckler János alkotásai. Ezek Nepomuki

Szent János, Szent Anna, Szent József és Borromei Szent Károly tiszteletére lettek

szentelve.

Szintén Maulbertsch festette a sekrestye, a Szűz Mária-kápolna és a két oratórium (kórus)

freskóit is. Jelenleg a Szűz Mária-kápolnában és a felette levő oratórium-térben kiállítás

található, ahol az oltárban megtekinthető Szent Martiális vértanú teljes alakos ereklyéje.

Az emeleti térben az Esterházyak kosztümös kiállítása látható.

Különösen szép és értékes alkotások a templom bronz keresztelőmedencéje és a libanoni

cédrusból faragott szószék.

A falakon lévő terrakottából készült stációkat Cziráki Lajos készítette.

A nagytemplom alatt található egy kripta, amelyben nyugszik az Esterházy család több

tagja és néhány pápai nemes és polgár.

 

Forrás: Wikipédia

joomla template