NyomtatásE-mail

A máriabesnyői kegyhely

( 17 értékelés )

A máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika

Mielőtt gyaraki gróf Grassalkovich Antal a máriabesnyői szent helyet megalapította,

csak romok hirdették, hogy itt valaha virágzó község állott. A templom a község régi

temploma helyén épült, és éppen a romok eltakarítása közben csodálatos körülmények

között akadtak rá arra a Mária-szobrocskára, mely Besnyőt kegyhellyé avatta. 

1758-ban Grassalkovich Antal gróf elhatározta, hogy birtokán a loretói Boldogságos

Szűz tiszteletére kápolnát építtet, de a helyről még nem döntött. Akkoriban a gödöllői

út mentén egy domb tövében, valószínűleg még a 13. században itt lakó premontreiek

által épített templom 300 esztendős romjai álltak sűrű erdőséggel eltakarva. E romok

láttára a gróf úgy gondolta, legalkalmasabb lesz, ha e hajdani templomot építteti újra

a Szent Szűz tiszteletére.

A sűrű bozót eltakarítása közben történt, hogy egy Fidler János nevű, gödöllői

születésű negyvenéves kőműves álmot látott. El is beszélte álmát a környékbelieknek,

és hozzátette, hogy ugyanakkor titokzatos szózatot is hallott:

„Ha a templom romjai közt, ahol hajdan a főoltár állott, ásni fogsz, szép tárgyat

találsz.” Serényen fogott neki a munkának, és alig vette kezébe a csákányt, azonnal

észrevette, hogy a vas valami kemény tárgyba ütődött. Egy jókora kő volt. Mikor a

követ kiemelte és szétporlasztotta az alatta lévő homokos földet, egy sárga földdel

belepett csonttárgyat talált. A törmeléktől megtisztítva azonnal fölfedezte, hogy az a

Boldogságos Szűz Mária szobra. Úgy érezte, hogy álmát és az abban hallott titokzatos

jóslatot beteljesedve látja. A szobrocskát azonnal üvegszekrénybe foglaltatta, s a

kegyes gróf engedelmével az újonnan építendő templom oltárán felállította.

A kápolna felépülte után régebbi szándékának megvalósítására a gróf stájer kapucinus

atyákkal 1759-ben az olaszországi Loretóból egy Szűz Mária-szobrot hozatott. A

libanoni cédrusfából készült egy méter magas kegyszobor ma is látható a főoltár

mögött. A megtalált Mária-szobor igen nagy számú zarándokot vonzott, ezért  

Grassalkovich Antal szükségesnek látta a kápolna kibővítését, így a kápolnához 1768

és 1771 között egy alsó és egy felső templomot is építettek Mayerhoffer János tervei

alapján. Felszentelésükre 1771. március 17-én került sor.

A felsőtemplom jelenlegi főoltára 1917-ben készült, itt látható a csontból faragott

kegyszobrocska. A mellékoltárok képeit Baumgartner Norbert, bécsi kapucinus

szerzetes festette 1770 körül, a templombelsőt Márton Lajos 1941 és 1942 között

készített falfestményei és üvegablakai díszítik. Az aranyozott, rokokó gyóntatószékek

a XVIII. századból valók. A templom mellett látható a kapucinusok keresztje, Jézus

keresztrefeszítésének jelképeivel. A templom melletti udvaron Szent Konrád szobra

áll, melyet 1934-ben Ludvig Krausz készített.

A templomot 1912-ben felújították, ekkor nyitották egybe a loretói kápolnát a

felsőtemplommal. Önálló plébániaként 1936-tól működik. A templom közelében épült

fel a Salvator Nõvérek zárdája 1933-ban. Ám 1950-ben a kapucinusoknak és a Salvator

Nővéreknek is el kellett hagyniuk Máriabesnyőt a szerzetesrendek feloszlatása miatt.

Ezután a rendházak állami tulajdonba kerültek, a kapucinus kolostorban

plébániahivatal működött. Az épület többi részét az Agrártudományi Egyetem, 1955-

től 1988-ig a Török Ignác Gimnázium használta, illetve 1975-től óvónőket is képeztek.

Az épületek 1989 augusztusában visszakerültek egyházi tulajdonba, ekkor ismét

felújították őket.

A kegytemplom 2008-ban kis bazilika (basilica minor) rangot kapott. A Basilica Minor

cím alapján teljes búcsú nyerhető a Bazilikában: a bazilika felszentelésének

évfordulóján (aug. 15), a titulus liturgikus megünneplésének napján (aug. 13-14-15),

Szent Péter és Pál apostolok főünnepén (jún. 29), a bazilika cím megadásának

évfordulóján (május 2.), évente egy olyan napon, amelyet a hely ordináriusa határoz

meg (április 19. a Kegyszobor megtalálásának napja), illetve évente egy olyan napon,

amelyet minden hívő szabadon választhat meg.

A bazilika honlapját ide kattintva érhetik el!

 

Forrás: Wikipédia

 

joomla template