NyomtatásE-mail

A békéscsabai templom

( 18 értékelés )

A békéscsabai Páduai Szent Antal társszékesegyház

A békéscsabai belvárosi katolikus templom, hivatalos nevén Páduai Szent Antal-

társszékesegyház 2010 óta a Szeged-Csanádi Egyházmegye társszékesegyháza. A

templomot 1910. június 12-én szentelte föl Fetser Antal püspök, nagyváradi káptalani

helynök.

templom háromhajós, kereszthajóval. Hosszúsága 50 m, a hajó szélessége 34 m, a

szentély szélessége 10 m. A torony keresztcsúcs-magassága 61 m. Építési anyaga

tégla, tetőzete palaborítással.

A templom főoltára szürke homokkőből készült neogót stílusban. Középen az oltáron

Szent Antal szobra áll. Jobbra Szent István király, balra Szent Imre herceg szobra

látható. A tabernákulum fölött szentségtaró fülke, benne kereszt. A Tabernákulum

ajtaja sárga rézborítású, rajta kehely és ostyaábrázolás. A főoltár két oldalán két álló

kandelláber látható.

A szentély falán a tizenkét apostol, valamint Szent Pál és Keresztelő Szent János

falfestménye látható. Alatta Szent Antal életét ábrázoló négy nagyméretű falikép,

Szent Antal tanít, prédikál a halaknak, gyóntat, beteget gyógyít és ápol. (Gróh István

és Gróh Béla munkái.)

A szentély bal oldalán a hajó felé haladva helyezkedik el a szószék, szintén

homokkőből neogót stílusban, fölötte fa hangvető. A szentély ablakai balról haladva:

Szent Ágnes vértanú; Szent István fölajánlja a koronát Szűz Máriának; középen Jézus

mennybemenetele; a jobb oldalon Szent Antal a kis Jézussal; Szent István diakónus

vértanú. A képek alatt az adományozó családok címere látható.

A szentély két oldalán a fal mellett egy-egy kegyúri pad helyezkedik el. A szentélyből

bal oldalt ajtóval nyílik a Szent Család kápolna, melyet 2000-ben szentelt föl Gyulay

Endre püspök. Jobb oldalon a szentélyből a sekrestye nyílik. A szentély vonala előtt

helyezkedik el a szembemiséző oltár, jobbra a papi szék előtt az ambó látható.

A jobb oldali mellékhajó oltárán a szentély mellett Mária Szeplőtelen Szívének

homokkőből készült szobra áll, alatta tabernákulum. Két oldalán kerub alakkal. Az oltár

mellett áll a szintén homokkőből készített keresztelő kút, vörösréz kupolával. A két

modern színes ablakon az Ave Maria és görögül, Mária az Isten anyja fölirat olvasható.

A bal oldali oldalhajó oltára a szentély mellett homokkőből készült Jézus Szíve

szoborral. Az ablakok a Krisztus monogramokat ábrázolják.

A templom falán körben az 1926-ban terrakottából készült díjnyertes neogót stílusú

keresztút van elhelyezve. (Orbán Antal művei.)

A kereszthajó falánál négy neogót, fából készült gyóntatószék van elhelyezve. A falon

Árpád-házi Szent Erzsébet és Szent Margit képe, fölötte pedig Jézus és Szent Ferenc a

keresztnél angyallal, a hátsó falán pedig Szent József a kis Jézussal és két angyallal.

Az ablak pedig Szent Imrét ábrázolja.

A jobboldali kereszthajó falán látható Szent László és Szent Gellért seccoja, valamint

Szűz Mária a gyermek Jézussal, két angyallal, a másik oldalon Jézus Szíve kép két

angyallal, valamint Szent István és Gizella alakja látható. Az üvegablak Kalazanczi

Szent Józsefet ábrázolja.

A templom hajójában neogót stílusú fából készült padok vannak elhelyezve. A hajó

boltozatán a négy evangélista szimbóluma látható. A mennyezetről két sárgaréz csillár

és egy örökmécses függ 1910-ből, a templom stílusának megfelelően. A hajó falán a

szenteléskor megjelölt 12 helyen gyertyatartó van.

A baloldali oldalhajóban a színes üvegablakok a II. vatikáni zsinat pápáit, XXIII. János

és VI. Pál pápát ábrázolják. A következő ablak a Lourdes-i jelenést ábrázoló

üvegablak, alatta az 1750-ből származó ún. Csabai Szűz Mária szobra áll a

mellékoltáron, melynek tabernákulumában Páli Szent Vince, Szent Bonaventúra, boldog

Kreszcencia és Szent Pacificusz ereklyéje van elhelyezve.

A bal oldalhajó végében függ a Szent Anna és az 1999-ben készült Szent Rita kép,

Megyeri-Horváth Gábor alkotásai. Itt található a munkás Szent József fából készült

szobra, Berecz Ferenc munkája. A baloldali oldalhajóban az utolsó két ablak az 1938-

ban Békéscsabára érkezett Szent Jobb emlékére készült, valamint az Eukarisztikus

Kongresszus emlékét örökíti meg. Alattuk a missziós kereszt van felfüggesztve.

A templom főbejáratát a templom stílusának megfelelő szélfogó ajtó fedi. Mellette a

baloldalon az ajtó mellett Szent György üvegablaka van, a szenteltvíz tartónál

Lisieaux-i Kis Szent Teréz szobra áll. Az ajtó jobb oldalán látható Szent Mihály

üvegablaka és Szent Antal szobra. Itt van a falon elhelyezve Fetser Antal püspöknek a

templom fölszentelőjének és Nemeskey Andornak, a templomépítő plébánosnak fehér

márvány emléktáblája.

A jobb oldali mellékhajó-ablak a pápai tizedjegyzékben szereplő két plébánosnak,

Pálnak és Miklósnak állítanak emléket. Az oldalbejárat fölötti templomablakok közül az

első a régi templomot, a másik a jelenlegi templomot ábrázolja. Hátul pedig a háborús

hősök emlékére készült ablakok állnak. Alatta a koronás magyar nagy címer látható. A

mellékhajó végében áll Árpádházi Szent Erzsébet fából készült szobra, Berecz Ferenc

alkotása.

A templom kórusán helyezkedik el az 1932-ben Riegel Ottó által készített 30 változatú

orgona. A rózsaablak a Szentháromság és a hét szentség modern szimbólumait

ábrázolja. (Mohai Attila alkotása.) A főhajónak színes ólomüveg ablakai vannak.


Forrás: csabaplebania.gportal.hu

joomla template