NyomtatásE-mail

A Czestochowában található pálos kolostor

( 4 értékelés )

A Jasna Góra-i kolostor

A Jasna Góra-i pálos kolostor (magyarul: Fényes Hegy, latinul: Clarus Mons)

Lengyelország legnagyobb tisztelettől övezett zarándokhelye, Częstochowa városban, a

Warta folyónál. Az épületegyüttes részben gótikus, részben barokk stílusú. A kolostor a

lengyel vallási és nemzeti szabadság szimbóluma. Itt található Európa egyik

legismertebb Szűz Mária ábrázolása, a częstochowai Fekete Madonna ikon, amely az

1382-es alapítás körül került a kolostorba.

A kolostort Nagy Lajos király alapította, majd Opolei Ulászló herceg adományozta a

Magyar Pálos Rendnek a 293 méter magas hegyet. Nevét is a magyar pálosoktól kapta,

akik Szent Lőrincről nevezett anyaházuk nevéből kölcsönözték. Ennek helyét jelölték így:

In Claro Monte Budensi (a budai Fényes Hegyen).

A kolostor évszázadok óta zarándokhely, Szűz Mária jelenlétének és a Mária-ikonnak

számos csodát tulajdonítanak. Ezek közül a leghíresebb az 1655-ös svéd invázióhoz (az

„özönvízhez”) kötődik. A Müller tábornok vezette 3000 fős protestáns sereg 1655.

november 18-án érkezett a falak alá. Augustyn Kordecki perjel a szent hely védelme

mellett döntött, 170 katonával, 20 nemessel és 70 szerzetestársával. A 40 napos ostrom,

amelyet a lengyelek vallásos érzelmeik megsértésének tekintettek, sikertelenül

végződött, és jelentősen hozzájárult a háború menetének megfordulásához. A lengyelek a

győzelmet nem annyira a maroknyi védősereg vagy a falak erejének tulajdonították,

hanem a Szűzanya oltalmának és közbenjárásának.

Hálából II. János Kázmér lengyel király (Jan Kazimierz) 1656. április 1-jén a lwówi

(lembergi) székesegyházban ünnepélyes fogadalom keretében felajánlotta országát a

Szent Szűznek, és egész birodalma Patrónájává és Királynőjévé választotta őt.

Jasna Góra megmenekülése a csúcspontja Henryk Sienkiewicz híres, Özönvíz című

történelmi regényének (1886).

A częstochowai Fekete Madonna, (Czarna Madonna vagy Matka Boska Częstochowska)

ikon Európa egyik legismertebb Szűz Mária ábrázolása, a lengyel katolicizmus és

függetlenség szimbóluma. A legenda szerint Szent Lukács evangélista festette egy

cédrustáblára, amely a Szent Család otthonából származott. Az egyik legrégebbi Jasna

Góra-i irat szerint a kép Jeruzsálemből Konstantinápolyon és Belzen keresztül került a

kolostorba, 1382 augusztusában. Ugyanebben az évben kapták birtokul Jasna Górát a

magyar pálosok.

Az ikon, amelynek csodatévő erőt tulajdonítanak, évszázadok óta vonzza a zarándokok

tömegeit a világ minden tájáról, így a Fényes Hegyet a világ egyik leglátogatottabb

zarándokhelyévé tette.

A csodatevő képhez sok érdekesség kapcsolódik:

A svéd inváziót követően a Fekete Madonna képet meg is koronázták. Az orosz uralom

idején Miklós cár „a legveszélyesebb lengyel forradalmárnak” nyilvánította a Fekete

Madonnát, és betiltotta a częstochowai zarándoklatokat. A Fekete Madonna volt az 1970-

es években megszerveződő, Lech Wałęsa vezette Szolidaritás mozgalom egyik

szimbóluma.

„A festmény nélkül Jasna Góra nem volna több egy épületkomplexumnál, műalkotások

múzeumánál, amelyek kétségkívül értékesek és szépek, de hiányzik belőlük az élet ereje.

festmény a misztérium, az alapzat, az atmoszféra a Jasna Góra-i szentélyben” – írja a

kolostor honlapja.

A képet egy 122,2 x 82,2 x 3,5 centiméteres fatáblára festették, és a gyermek Jézust

karján tartó Szüzet ábrázolja. A képet Mária arca uralja, tekintete a szemlélő szemébe

mélyed. A Gyermek arca is a zarándok felé fordul, de ő valahová máshová néz. A két

arcon komoly, elgondolkodó kifejezés ül. Mária arcán két párhuzamos és egy, ezeket

keresztező vágás fut. Jobb keze a keblén nyugszik, mintha a Gyermekre mutatna.

Köntösén a magyar uralkodóház liliomai.

A częstochowai Miasszonyunk tiszteletére ima is született, amelyet reggel, mindjárt

felébredés után mondanak: „Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és

könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet,

lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért, hogy üdvözüljek.

Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy

elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt, a földön, és az örök életet a

mennyben. Ámen.”

Az ukránok ugyancsak különleges tiszteletet tanúsítanak a Częstochowai Madonna iránt.

A lengyelek 1994. május 15-én, a pálosok hazatelepülésének 60. évfordulójára a

Częstochowai Fekete Madonna kegyképének másolatát a Gellért-hegyi Magyarok

Nagyasszonya sziklatemplomnak ajándékozták. 2011. június 30-án Magyarországra

érkezett a kegykép újabb hiteles másolata is.

 

Forrás: Wikipédia

joomla template