NyomtatásE-mail

A Bourges-i katedrális

( 15 értékelés )

A bourgesi Saint-Étienne katedrális

A bourgesi Saint-Étienne-katedrális francia műemlék templom a 12. századból, a

Világörökség része. A templom helyén már a 3. században létezett egy keresztény

kegyhely. A 11. században román stílusú bazilika épült, amelyet egyéb vallási

épületek vettek körbe. A bazilikához tartozó kis kripta a jelenlegi katedrális alatt

található. A 12. században az épület kibővült egy monumentális nyugati homlokzattal,

de a század végére teljes átépítés vált szükségessé.

1195-ben Henri de Sully, Bourges érseke, a párizsi érsek Eudes de Sully fivére,

adományt tett a bourges-i katedrális javára. Ez az adomány indította el az új

katedrális építését, amelynek a túl kicsinek ítélt 11-12. századi román stílusú

katedrálist kellett kiváltania. A régi katedrálisról alig maradt adat, csak annyit lehet

tudni, hogy a 3. század óta létező keresztény kegyhelyen állt abban a korban, amikor

az Avaricum nevű városban megszületett az első galliai keresztény közösség. A

jelenlegi katedrális helyén négy építmény követte egymást: a monumentális kripták,

amelyeket Szent Ursin (3. század), Szent Palais (4. század), Raoul de Turenne

bourges-i érsek (9. század) építettek. Az első katedrálist Gozlin bourges-i érsek, II.

Róbert francia király fivére építtette a 11. században.

Bourges 1100 óta királyi város volt, az akkori királyi terület déli határán, néhány

mérföldre Aquitániától, amely angol uralom alatt állt. A bourges-i érsek az Aquitánia

primátusa címet is viselte és hatalma, amelyet vitattak ugyan, kiterjedt Bordeaux-ig.

Az új katedrális az első gótikus építmény volt a Loire-tól délre, és nagyon fontosnak

tűnt mind a francia király, mind az érsek számára. A katedrálist arra szánták, hogy a

Capeting-birodalom büszkesége legyen az ország közepén, egyedülálló koncepcióval,

tehát nagyszabású épületet terveztek, amely mérhető legyen a párizsi Notre Dame-

hoz.

Az építkezést 1195-ben kezdték el és 1214-ben fejezték be. Henry de Sully érseket

eredetileg a párizsi Notre-Dame tervei ihlették meg, de ő 1199-ben meghalt. Utódja,

Guillaume de Dangeon, előzőleg cisztercita apát, fontos szerepet játszott az

építkezés folytatásában és az ikonográfiai program kidolgozásában. Guillaume

1209-ben bekövetkezett halála, amelyet hamarosan a szentté avatása követett,

számos adományt szerzett a híveitől és a zarándokoktól.

Egy évtizednyi szünet után az építkezés második szakasza 1225 és 1230 között

tartott. Ekkor készült el a főhajó és a nyugati homlokzat nagy része. A továbbiakban

a homlokzat munkálatai lassan haladtak. 1313-ban a déli tornyot meg kellett

erősíteni, mivel repedések jelentek meg rajta. Mivel törékenynek tartották, ez a

torony harang nélkül maradt, és "süket torony"-ként emlegették. A katedrális

homlokzatát is megerősítették, és az északi torony is elkészült az 1324. május 13-ai

felszentelésre. Az első mestert követő építészek - egyiknek sem ismert a neve -

megtartották az építkezés egységét és látszólagos egyszerűségét.

Az északi torony 1506-ban leomlott, a csatlakozó boltívek is tönkrementek. Az

újjáépítésnél megtartották az összhangot a gótikus homlokzattal, azonban

díszítésként bevittek néhány reneszánsz elemet is.

A francia vallásháborúk korában 1562-ben Bourges városát bevették a protestánsok,

és a katedrális szobrait súlyosan megrongálták.

A székesegyház műszaki adatai:

- Külső hosszúság: 125 méter

- Belső hosszúság: 118 méter

- Szélesség: 41 méter

- Főhajó szélessége 15 méter, magassága 37 méter

- Mellékhajók szélessége: 21, illetve 9 méter

A viszonylag rövid építési idő miatt a katedrális szokatlanul homogén és az építési

terv látványos változásai nélkül jött létre. Az építész négy ponton teljesen új, nem

konvencionális utat választott.

Ami legelsőnek feltűnik, az az öthajós alak és a kereszthajók teljes mellőzése. Ebből

adódik az egyenletes külső forma és az osztatlan belső tér. A valódi szenzáció

azonban az oldalhajók lépcsőzetes elhelyezése, ahol a háromrészes középhajó

falfelépítése elvileg megismétlődik 16 méterrel beljebb a belső oldalhajóban. A belső

oldalhajó 12 méterrel magasabb mint a külső, viszont karcsúbb annál. Ez a felépítés

egyrészt szokatlanul világossá teszi az épületet (az ablakok középmagasan

helyezkednek el, de elég nagy távolságra a középtengelytől). Másrészt a belső tér

sajátos érzetet kelt, a belső oldalhajók jelenléte a középhajó mögött a tér nagyságát

hangsúlyozza. Összességében a belső tér tágas, levegős, de többrétegű.

Feltűnő az "ódivatú" hatrészes ívek használata a középhajóban, amelyeket

nyilvánvalóan nem konzervativizmusból választottak, hanem az építész teljesen

tudatosan használta a támasztékok váltogatását a belső tér szellősebbé tételére.

Ebben az összefüggésben további újításnak számítanak a féloszlopok.

Az épület külsején a majdnem kecsesnek nevezhető feszítőmű tűnik fel, amely

szabaddá teszi a rálátást magára a katedrálistestre. A belső és külső oldalhajók az

ablakok mellett úgynevezett vakárkádokat képeznek, amelyek levegősebbé teszik a

keletkező felületeket. A nyugati homlokzat öt kapujával kiemeli az öthajós

szerkezetet és ezzel eltér a párizsi megoldástól, ahol az öthajós szerkezetet a

homlokzat hármas tagolása tagadja. Sajnos a homlokzat a későbbi rombolások és

javítások miatt ma nem eléggé homogén képet mutat és szinte áttekinthetetlen.

Figyelemre méltó az a körülmény is, hogy a templom – a gótika számára nem

szokványos módon – egy kriptát is tartalmaz. Ez azzal magyarázható, hogy az

építmény átnyúlik a hajdani római városfalon, így szükségessé vált a több méteres

szintkülönbözet áthidalása.

 

Forrás: Wikipédia

joomla template