NyomtatásE-mail

Az amiens-i katedrális

( 16 értékelés )

A Boldogasszony Katedrális Amiensben

Rovatunk következő részében az amiens-i Boldogasszony Katedrálist (franciául:

Cathédrale Notre-Dame d'Amiens) mutatjuk be. A francia katedrális-gótika fejlődése az

amiens-i székesegyház belső téralakításában, szerkezeti és formai megoldásaiban éri el

csúcspontját.

A gótikus katedrális építésére vonatkozó dokumentáció igen szegényes, mivel a

katedrális archívuma többször is tűzvész áldozata lett: 1218-ban, majd 1258-ban. Evrard

de Fouilloy püspök kezdte újjáépíttetni a katedrálist 1220-ban. 1228-ig Robert de

Luzarches volt az építész, őt Thomas de Cormont követte 1258-ig, majd fia, Renault de

Cormont 1288-ig.

Corbie krónikája szerint a befejezés dátuma 1266, de a munkák még azt követően is

folytatódtak. A padlókat különböző mintázatok díszítik, többek között szvasztika. A

labirintus 1288-ban készült el.

A katedrálisban őrzik Keresztelő Szent János levágott fejét. Az ereklyét a negyedik

keresztes hadjáratból hazatérő Wallon de Sarton hozta el Konstantinápolyból.

A katedrális a legnagyobb francia középkori templomépület. Külső hossza 145 méter, a

belső 133,5 méter. A templom teljes magassága a padlótól a zárókőig 42,3 méter; az

építéskor ez volt a világon a legnagyobb katedrális. A főhajó szélessége a pillérek között

12,15 méter, az oldalhajóé 6,07 méter. A torony magassága 112,7 méter. A kereszthajó

hossza 62 méter, szélessége 29,3 méter. A katedrális területe 7700 négyzetméter, a

térfogata 200 000 köbméter, ami a párizsi Notre-Dame kétszerese.

A nyugati homlokzaton található a legtöbb szobor, amelyek keletkezésük óta a

legtökéletesebb állapotban maradtak meg. A fő kapuzatnál apostolok és próféták

támasztják alá a csúcsíveket, amelyeket lombdíszek vesznek körül és fent vimpergák

koronáznak. A szemöldökfák felett találhatók a gazdagon díszített, több mezőre osztott

timpanonok, amelyek csúcsívvel zárulnak.

A földszint felett egy galéria található, amely a triforiumnak felel meg, és amely

végighúzódik a belső tér egészében. Felette található a királyok galériája és afölött még

egy galéria, amelyet a 19. században Viollet-le-Duc tervezett, a tornyok közötti

építményekkel együtt. A katedrális egyik éke az impozáns rozettás ablak, felette a két

eltérő kivitelezésű torony. Feltűnő, hogy ezek a tornyok tulajdonképpen csak összeépített

támpillérekből állnak, amelyek közé még egy kis galériát is becsúsztattak.

Az északi oldalról figyelhető meg leginkább az épület remekbeszabott szerkezete, itt

látszanak a legjobban a támpillérek és ívek. Szintén jól felismerhető a homlokzat mértani

tagolása a mérműablakokkal. A főhajó karzatának ablakai négyes tagolásúak, az ívek

párban állnak. A középső Der mittlere oszlop erősebb és a két szélsővel együtt lefelé a

triforium felé folytatódik (csak belülről látható). Az alsó ívek közötti csegelyben

négylevelű ablakszemek, a felső ívekben egy nyolclevelű ablakszem található, amelyet

ennél a méretnél már rozettának is lehet nevezni.

Az ablak feletti felső zóna a mérműkorona. A mérmű négy különböző ablaka egyenként

nem látható az elhelyezkedés miatt. A támpillérek fiálékkal zárulnak, amelyeket lomb-

vagy rózsadísz zár le. Oldalt vízköpők láthatók, amelyek az esővíz elvezetésére

szolgáltak.

A mai alaprajz nagy vonalakban 1727-ből származik. A katedrális hosszhajója

háromhajós bazilika, amely a keleti kórus terében öthajóssá bővül. Az oldalhajókhoz

utólag északon hat, délen öt kápolnát toldtak, amelyek majdnem négyzetes alaprajzot

eredményeznek.

A hármas tagolású kereszthajó nagyjából középen választja el a kórust és hosszhajót, a

négyezetet négy lényegesen nagyobb oszlop keretezi. A kereszthajó szimmetrikus a

hossztengelyre és mindkét végén kijárata van.

A kórus területe néhány lépcsőnyire kiemelkedik és hét árkádív zárja le, amelyek félkört

képeznek a kórus körül és fémrácsokkal vannak elkerítve. Az árkádos félkör mögött

található a kórus körfolyosója, amely hét apszis előtt vezet el, amelyeket kápolnaként

használnak. A kórus külső oldalhajói kis oltárokban végződnek. Az alaprajzot figyelve

különösen szembetűnő, hogy mennyire nagyméretűek a külső falak támpillérei az

oldalfalakhoz és a karcsú pillérkötegekhez képest.

 

Több száz gyönyörű fotót tekinthetnek meg a katedrálisról, ha ide kattintanak!

A katedrálisról szóló, francia nyelvű ismeretanyagot itt találják!

 

Forrás: Wikipédia

joomla template