NyomtatásE-mail

A Péter-Pál-székesegyház

( 19 értékelés )

A szentpétervári Péter-Pál-székesegyház

А Péter-Pál-székesegyház (oroszul: Петропавловский собор) (teljes nevén: Péter és

Pál főapostolok tiszteletére szentelt székesegyház) ortodox templom Szentpétervárott,

a Péter-Pál-erődben. Orosz uralkodók nyughelye, építészeti műemlék Péter-korabeli

barokk stílusban.

1712 és 1733 között építették egy azonos nevű, fából épített templom helyén. A

munkálatokat Domenico Tresini vezette. 1859-ig a város főtemploma, ahol püspöki

papi szolgálat volt.

A Péter-Pál-székesegyház 122,5 m magas, három szintes harangtornya - aranyozott

csúcsán egy repülő angyallal - a város jelképe. Magasságával uralja a városképet.

Herman van Boles holland mester készítette el a torony csúcsát. Az épület belső tere

oszlopokkal három hajóra osztott. Belsejében hadizsákmány-zászlók másolatai vannak

elhelyezve (az eredeti zászlók Szentpétervár világhírű múzeumában, az Ermitázs-ban

vannak).

Az aranyozott, metszett ikonosztáz 1722-1726 között készült el Moszkvában. Az

építész Zarudnij; a metszés Trofim Ivanov és Iván Tyelega; az ikonok Merkurjev és

Artyemjev; a stukkódíszítés Ignazio Ludovico Rossi és Antonio Quadri; a festés Georg

Gsell, Vaszilij Jarosevszkij, Mihail Alekszandrovics Zaharov és más művészek munkája.

1756-1757 között a Péter-Pál-székesegyházat egy tűz után újjáépítették; a

toronyra 1776-ban szerelték fel a holland B. Oorta Krasa mester által készített

órát. 1773-ban szentelték fel a Szent Katalin mellékoltárt.

A torony csúcsán lévő sérült angyalt 1829-ben Pjotr Tyeluskin javította meg, aki

állványzat és kibiztosítás nélkül mászott fel a csúcsra. (Bátorságáért I. Miklós cártól

kapott egy kiváltságlevelet, mely szerint az orosz birodalom bármely kocsmájában

bármennyi vodkát ihatott. De már az első két hét féktelen részegsége után elvesztette

a kiváltságlevelét. Akkor elment újra a cárhoz, és azt kérte, hogy a cári kétfejű sast

égessék a nyakába, mellyel igazolhatja a korlátlan vodkafogyasztásra vonatkozó

engedélyét. Így született az a különleges kézmozdulat, amikor egy orosz

odamutatja két ujjal a képzeletbeli kétfejű sast a nyakára!)

1857-1858 között a csúcs fa szerkezeti elemeit fémre cserélték Zsuravszkij,

Rehnyevszkij és Melnyikov mérnökök irányítása alatt. Fő feladat volt a fa szarufák

fémre cserélése a templom tornyában. Zsuravszkij szabályos nyolcszög alapú

csonkagúla szerkezetet javasolt, amit gyűrűkkel kötnek össze; ő dolgozta ki a

szerkezeti számításokat is.

1864-1866 között az ikonosztáz régi főajtaját újra cserélték, amit bronzból készítettek

el (építője Krakau). 1875-1877 között Giovanni Boldini a mennyezetet újrafestette,

1905-ben új harangokat kapott a templom.

1919-ben a Péter-Pál-székesegyházat bezárták, 1924-ben pedig múzeummá

nyilvánították. A 17.század végéről és a 18.század elejéről származó értékes tárgyak

legtöbbjét (ezüsttárgyakat, könyveket, szertartási ruhákat, ikonokat) más

múzeumoknak adták át.

A Nagy Honvédő Háború (1941-45) idején a székesegyház óriási károkat szenvedett;  

1952-ben restaurálták a homlokzatokat, 1956-1957-ben a belső teret. 1954-ben az

épületet a Várostörténeti múzeumnak adták át.

Az 1990-es évektől a székesegyházban rendszeresen tartanak gyászszertartásokat az

elhunyt orosz uralkodók tiszteletére, 2008 karácsonyától pedig rendszeresen tartanak

istentiszteleteket. 2008-ban - 1917 után - először tartottak húsvéti istentiszteletet.

Jelenleg a székesegyház főlelkésze Alekszandr apát, aki a szentpétervári egyházmegye

építészeti-művészeti kérdésekért felelős elöljárói tisztét is betölti.

A templom tornyában csodálatos harangjáték található. A Péter-Pál-erődben

rendszeresen tartanak harangjáték-koncerteket.

I. Péter idejében a cári családhoz tartozó személyek temetkezési helyét még nem

határozták meg véglegesen. A cár rokonait az Angyali Üdvözlet kriptában temették el.

A még építés alatt lévő Péter-Pál székesegyházban 1715-ben temették el I. Péter és I.

Katalin kétéves lányát, Natáliát, a harangtorony alatt pedig a cár fiának, Alekszej

Petrovicsnak a feleségét: Charlotte Christine Sophie Braunschweig-Wolfenbüttel

hercegnőt. Ugyanitt helyezték el 1718-ban magának, a cár fiának földi maradványait

is. 1716-ban a templom bejáratánál temették el Marfa Matvejevnát, III. Fjodor orosz

cár özvegyét.

I. Péter halála után a még épülő templom egyik ideiglenes kápolnájában helyezték el

az uralkodó földi maradványait tartalmazó koporsót. A temetést csak 1731.május 29-én

tartották. A későbbiekben itt temettek el szinte minden cárt és cárnőt III. Sándor cárig

bezárólag. A kriptában összesen 41 temetést tartottak, többek között számos

nagyherceg és hercegnő, tehát az uralkodók gyermekeinek és unokáinak temetését.  

1865-ben minden sírfedelet egységes, fehér márványból készült szarkofágra cseréltek -

aranyozott bronzkeresztekkel. Az uralkodói szarkofágokat kétfejű sas díszíti. Két

szarkofágot a peterhofi kőfaragó- és csiszolóüzemben készítettek 1887-1906 között:

II. Sándorét (zöld jáspisból) és feleségéét, Marija Alekszandrovnáét (rózsaszín Urál-

hegységi kőzetből).

Egy állami bizottsági határozat alapján 1998. június 17-én helyezték örök nyugalomra

a székesegyház délnyugati részén lévő Katalin melléktemplomban a Jekatyerinburgban

1918-ban kivégzett II. Miklós cár, Alekszandra Fjodorovna cárnő, Alekszej trónörökös, 

Tatyjana, Marija, Olga és Anasztaszia nagyhercegnők földi maradványait. Az orosz

ortodox egyház nem ismerte el ezeket a földi maradványokat. Velük együtt temették

el Botkint, a cári család orvosát, Trupp lakájt, Haritonov szakácsot és Gyemidova

szobalányt.


Forrás: Wikipédia

joomla template