NyomtatásE-mail

A Szent Márk-székesegyház

( 16 értékelés )

A velencei Szent Márk-bazilika

A Szent Márk-székesegyház vagy Szent Márk-bazilika az olaszországi Velencében, a

város központjában, a Szent Márk téren áll. Ez a város főtemploma, a bizánci építészet

legeredetibb formában megőrzött emléke. A Szent Márk-bazilika nem egyetlen kor

építménye, a 11. századtól a köztársaság 1797-ben bekövetkezett bukásáig fejlődött és

az évszázadok alatt minden kor rajta hagyta a nyomát.

Elrendezése a konstantinápolyi Szent Apostolok- és a Hagia Szophia-templomot vette

mintául. A bazilika egyszerre három alaprajzi sémát egyesít magában: a bizánci eredetű

görög kereszt formát, a mellékhajókkal ellátott ókeresztény bazilikát és egy

kettőskereszt alakú harmadikat, amely a pátriárkai szimbólum felidézésével Velence

függetlenségét és Szent Márk rangját jelképezte.


Az épület jellegét a burkolás módszere határozza meg. Az európai építészettel szemben,

a bizánci burkolatos épületeknél a szerkezeti elemek tömbszerűen tagolatlanok, a

formákat a burkolóanyagok, a berakások, a mozaikdíszítések emelik ki. A boltívek, a

kupolák alakja, a mozaikdíszítés és a márványburkolat bizánci eredetűek, de a

homlokzat kialakításakor sok nyugati, román és gótikus elemet is felhasználtak. A

jelenlegi épület már a harmadik ezen a helyen. A 9. században a város vezetése bizánci

építészeket hívott az első templom építéséhez, amely 916-ban leégett, majd két év

múlva újjáépítették. Ebből a második épületből csak néhány fal maradt meg, amelyek

nehezen azonosíthatók a jelenlegi templom mozaik- és márványburkolata alatt.

Alaprajza háromhajós, bazilika-elrendezésű volt, a hajókat kétszer tizenkét oszlop

választotta el egymástól. 1063-ban kezdték kibővíteni, új hajókat és kereszthajót

építettek hozzá, majd előcsarnokát kétoldalt, az új kereszthajóig meghosszabbították.

Eltávolították az oszlopokat, de később, a galéria kialakításakor újra felhasználták őket.

Öt kupolát építettek, a középső lényegesen magasabb a többinél, így alátámasztásához

erős pillérekre volt szükség. Így alakult ki a ma is látható templom szerkezete, majd

hozzáfogtak a díszítéséhez. Az ekkor uralkodó dózse, Domenico Selvo utasította a

külföldre utazó követeket, kereskedőket és azokat a gazdag velenceieket, akik külföldön

éltek, hogy ehhez gyűjtsenek össze értékes anyagokat. Ezenkívül kihasználták, hogy a

meggyengült Bizánci Birodalomban számos épületet elhanyagoltak és innen is elhozták

az értékes márványokat és szobrokat.

A templombelső mozaikborítását Bizáncból hívott mesterek kezdték el a 12. században.

A megszokott témákat ábrázolták: ótestamentumi jeleneteket, Mária és Jézus

élettörténetét, Ábrahám áldozatát, József történetét stb. A templom belsejét a

mozaikokon kívül is gazdagon díszítették: a változatos oszlopfők mellett, a

mennyezetről antik csillárok függnek, a szentélyrekesztő oszlopait ritka kövekből

faragták, a szószék értékes márványból készült, ezenkívül a szentélyben, a főoltáron

látható a Pala d'Oro, tulajdonképpen egy ikonosztáz, a középkori ötvösművészet egyik

legkiemelkedőbb alkotása.

A Szent Márk-bazilika csak 1807-ben lett hivatalosan a város katedrálisa, korábban a

San Pietro di Castello templom töltötte be ezt a funkciót. Addig az egyházi hierarchiába

betagozódó püspök székhelye a város szélén álló, nem túl jelentős épület volt, a dózsék

temploma viszont a város központjában álló, az evangélista ereklyéit őrző műremek,

papját a dózse maga nevezte ki. A Szent Márk-bazilika híven tükrözi a város színes

egyéniségét, és összekötő szerepét a keleti és nyugati kultúra között.

A San Marco volt évszázadokon keresztül a Velencei Köztársaság szimbolikus,

reprezentatív építménye, a lakosság legfontosabb találkozó- és imahelye. A város

vezetése nagy figyelmet fordított a díszítésére és állagmegóvására, ezért mindig a

legnevesebb művészekre bízta a munkálatok felügyeletét; például a 16. században

Jacopo Sansovinóra, a 17. században Baldassare Longhenára.

Ezen kívül Velence zenei központja is volt, ahova a kor elismert művészeit hívták, akik

közül a leghíresebbek: Adriano Willaert, Giuseppe Zarlino, Claudio Merulo, Andrea és

Giovanni Gabrieli, Giovanni Croce, Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Giovanni

Legrenzi, Antonio Lotti és Lorenzo Perosi voltak.

A velencei zene fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult a főoltár két oldalán lévő

orgona is. A város vezetése a templomi kórusra, a zenészekre, a templom

állagmegóvására és díszítésére, valamint az építészek, szobrászok, mozaikkészítők

bérére összesen évi 12 000 dukátot költött.

A templomban mutatták be a lakosságnak a megválasztott dózsét, itt fogadták a

pápákat, a külföldi követeket és uralkodókat. III. Sándor pápa és Barbarossa Frigyes

császár 1177-ben ezt a helyet választotta a békekötésre. A hajóskapitányok indulás

előtt a templomban tettek esküt, és idehozták a hajójuk zászlaját, hogy áldást kérjenek

rá. A templomban állították ki az ellenségtől zsákmányolt zászlókat is. Itt gyülekeztek

indulás előtt a negyedik keresztes hadjárat résztvevői, Enrico Dandolo dózse

vezetésével. Majd 1377-ben nagyszabású hálaima helyszíne volt, miután Chioggiánál

sikerült feltartóztatni a genovai hajóhadat. A templomban tettek fogadalmat az 1576-os

pestisjárvány idején, hogy felépítik az Il Redentore-templomot, később szintén itt

határozták el a Santa Maria della Salute-templom építését is, az 1630-as járvány idején.

1797-ben itt gyűlt össze a lakosság, amikor a Velencei Köztársaság elvesztette

függetlenségét.


Nagyon értékes magyar nyelvű anyagot találnak a bazilikáról a Wikipédiánés angol

nyelvű ismereteket ezen az oldalon!


Forrás: Wikipédia

joomla template