NyomtatásE-mail

A Karácsonyi idő

( 29 értékelés )

Tudnivalók a Karácsonyi időről

A karácsonyi idő Karácsony ünnepének I. Esti dicséretétől (vesperás) Urunk

megkeresztelkedésének vasárnapjáig tart. Karácsony napján Urunk születésének

ünnepét tartjuk. Az éjféli mise Jézus megszületésének hírüladását állítja elénk,

a pásztorok miséje a pásztorok köszöntését, míg az ünnepi mise bemutatja az

Istenembert János evangéliumának Prológusa szerint.A karácsony megtartását a Római Kalendáriumban 354-ben találjuk meg. A

pogányok a Legyőzhetetlen Nap ünnepét tartották ezen a napon, a keresztények

számára Krisztus volt a Legyőzhetetlen. Így tették a pogány ünnepet

kereszténnyé.

Nagy Szent Leó Pápa idejében Karácsonykor csak a Szent Péter-bazilikában volt

egyetlen mise. Az éjféli mise akkor vált szokássá, amikor a Római Santa Maria

Maggiore-bazilikában Jézus jászolát elhelyezték.

Nagy Szent Gergely pápa idejében már mind a három Szentmisét elvégezték az

Örök Városban.

Az ünnep tartalmát a legszebben a karácsonyi prefációk foglalják össze:

1. Az Ige megtestesülésének titka által dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk

2. Világrajöttének  most ünnepelt szent titka révén láthatóan megjelent köztünk

a láthatatlan, élő Isten.

Az idő kezdete előtt született, mégis ídőbeli létezés vállalt

3. ...mienk lett örök és boldog élete


Forrás: Verbényi István: Ministránsok Kézikönyve 

joomla template