Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló körmenkereszt.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

Úrnapi teendőink

( 26 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló körmenkereszt.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

Úrnapja, Krisztus szent testének és vérének főünnepe

Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön, de számos országban - így nálunk is -

az utána következő vasárnap tartják.Középkori eredetű ünnep, amely a nyugati

eucharisztikus tisztelet gyümölcse. Úrnapját IV.Orbán pápa rendelte el 1264-ben, majd

XXII.János pápa 1317-ben tette kötelezővé az egész Egyház számára.  


{gallery}körmenkereszt.jpg{/gallery}


A szentírási szakaszok az élet kenyeréről ("A" év), a szövetség áldozatáról ("B" év) és

az emberi élet nélkülözhetetlen táplálékáról ("C" év) szólnak. A XIII. századtól szokás

ezen a napon a szentmise ünneplését körmenettel kiegészíteni.

Előkészítendő: fehér miseruha (palást), tömjénező, tömjén, vélum, körmeneti

kereszt, csengők, kosár a virágszirmoknak, két gyertyatató, baldachim,Præorator.

A szertartás menete: a szentmise a szokott rendben történik, de ez alkalommal két

nagyostyát konszekrál a pap. Az egyiket magához veszi áldozáskor, a másikat az

áldoztatás után a szentségtartóba helyezi.

Az áldozás utáni könyörgés után a pap fehér palástot vesz fel. Ezután megtömjénezi

az Oltáriszentséget, majd vélumot terítenek a vállára és a nép felé fordulva énekli:

Üdvöz légy, Oltáriszentség...

A körmenet rendje: körmeneti keresztvivő két akolitus között, gyerekek, fiatalok,

virághintő lányok, ministránsok, baldachin alatt a pap az Oltáriszentséggel, hívek.

A körmenet a virágszőnyeggel feldíszített úton halad az első oltárhoz.


{gallery}régiúrnap.jpg{/gallery}


Megérkezvén a ministránsok kétoldalt sorfalat alkotnak. A pap leteszi az

Oltáriszentséget, megtömjénezi. Az evangélium eléneklése után ének, könyörgés, majd

ismét tömjénezés következik. Az áldás után a ministránsok sorfala összezárul, és a

körmenet folytatja útját a következő oltárhoz. Így végzik mind a négy oltárnál.

A körmenet után a templomba visszatérve eléneklik a Te Deumot (Téged, Isten,

dicsérünk).


{gallery}virágtemplom.jpg{/gallery}


Fontos, hogy a helyi szokásokra figyeljünk és azokhoz alkalmazkodjunk!

A vezető ministránsnak ügyelnie kell arra is, hogy a körmenet ne szakadjon szét!joomla template