NyomtatásE-mail

Lelket adni Európának!

( 5 értékelés )

Szociális projekthéten vettek részt fiatalok Szegeden

Let’s connect! - Mach mit! - Kapcsolódj be Te is! mottóval szerveztek 10-11. osztályos

diákok számára projekthetet Szegeden. A Szegedi Belvárosi Római Katolikus Plébánia

és a Dortmundi Kommende Szociális Akadémia partnerkapcsolatának részeként

csatlakozott Magyarország a Lelket adni Európának (Europa, eine Seele geben) címmel

Németországban két éve zajló projekthez.

Az egyhetes program március 24-29. között több kelet- és közép-európai országban

valósult meg. Az esemény témája a szegénység volt, melyet a szervezők az egyes

országok sajátosságaira fókuszálva jártak körbe, így a magyarországi projekt a

szenvedélybetegségekre, az öregségre, a kisebbségre és a mélyszegénységre

koncentrált.

Közös célként fogalmazták meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén található,

egyházi és rendi fenntartású középiskolákban tanuló 10-11. osztályos diákok szociális

érzékenységének fejlesztését. A tematikus projekthét segítségével a fiatalokban a

karitatív hozzáállást és a szolidaritást kívántunk kialakítani a megvetett társadalmi

csoportokkal szemben. Célunk volt, hogy megéreztessük a felebaráti szeretet, a

szegényekkel szemben tanúsított nyitottság fontosságát, valamint arra is fel akartuk

hívni a figyelmüket, hogy a jövő alakításáért ők is felelősek – fogalmaz az egyik

szervező, Hiticas Valentin Macedon, káplán.

A programsorozat a Kommende-Dortmundi Szociális Akadémia finanszírozta. A

rendezvényre ellátogatott. Peter Klasvogt, az akadémia igazgatója. A diákok az

elméleti ismeretek mellett kézzelfogható tapasztalatot is szerezhettek: egyházmegyei

és önkormányzati szociális intézményeket kerestek fel.

A közelmúltban Lettországban, Szlovákiában és Romániában lebonyolított hasonló

projektek azt bizonyították, hogy a diákok érdeklődnek szociális témák iránt, és

pozitív, építő tapasztalatként értékelték a projektben való részvételt.

A magyarországi programsorozaton 21 diák vett részt. Valamennyien egy-egy Szeged-

Csanádi Egyházmegyében található gimnáziumból érkeztek: Battonya (Mikes

Kelemen), Gyula (Göndöcs Benedek), Kistelek (Árpád), Makó (Szent István), Szeged

(Karolina). A programsorozatra jelentkező tanulóknak Hogyan tudnék bekapcsolódni

környezetem szociális problémáinak megoldásába? címmel fogalmaztak esszét.

A résztvevők számára meghatározó élményt jelentett a projekthét, az egymással való

kapcsolatépítés lehetősége. A folytatás igényével búcsúztak.

Információk: facebook.com/kapcsolodjbeteis

 

Forrás: Magyar Kurír

joomla template