Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló barátok.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

Hitünk igazságai

( 32 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló barátok.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

Hitünk igazságai, melyeket minden gyermeknek tudni kell

{gallery}szentgyerek.jpg{/gallery}


Hitünk fő igazságai

1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek.

2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.

3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és

üdvözítsen.

4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten igazságos, a 

jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.

5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.

6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.

7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.


Jézus örömhíre

Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad

és földi életünk után hazavár az örök életre.


A főparancsolat 

1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és

minden erődből.

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.


{gallery}barátok.jpg{/gallery}


Jézus "új parancsa"

Úgy szeressétek egymást, amint én szeretlek titeket.


A tízparancsolat

1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

2. Isten nevét hiába ne vedd!

3. Az Úr napját szenteld meg!

4. Atyádat és Anyádat tiszteld!

5. Ne ölj!

6. Ne paráználkodj!

7. Ne lopj!

8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

10. Mások tulajdonát ne kívánd!


{gallery}keresztima.jpg{/gallery}


Az Egyház öt parancsolata

1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és

munkaszünettel szenteld meg!

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg

és gyermekeidet katolikus módon neveld!

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!


A szentségek

1. A keresztség szentsége

2. A bérmálás szentsége

3. Az Eukarisztia szentsége

4. A bűnbocsánat szentsége

5. A betegek kenete

6. Az egyházi rend szentsége

7. A házasság szentsége


Sarkalatos főerények

1. Az okosság (életbölcsesség)

2. A lelki erősség

3. A mértékletesség

4. Az igazságosság


A Szentlélek hét ajándéka

1. Az értelem

2. A bölcsesség

3. A tudomány

4. A jótanács

5. A jámborság

6. A lelki erősség

7. Az istenfélelem


{gallery}hort.jpg{/gallery}

A horti templom üvegfestményein a Szentlélek eljövetelét és hét

ajándékát ábrázolták a készítők: Mohai Attila és Mohai Zsigmond


joomla template