NyomtatásE-mail

Nagycsütörtök

( 12 értékelés )

NAGYCSÜTÖRTÖK 

Nagycsütörtök estével megkezdődik a nagyböjti időszak végét jelentő Szent Háromnap

a Katolikus Egyházban. Ekkor emlékezünk Jézus szenvedésének kezdetére: az utolsó

vacsorára. Nagycsütörtök délelőtt a megyés főpásztorok együtt celebrálják az

olajszentelési misét egyházmegyéjük papjaival. Ezen a szertartáson a püspökök

megszentelik a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a bérmálás szentségének

kiszolgáltatásakor használt krizmát.

Krisztus az utolsó vacsorán alapította meg az Oltáriszentséget, valamint az egyházi

rendet, ezért az olajszentelési mise keretében a papok közösen újítják meg

szentelésükkor tett ígéreteiket.

Jézus az utolsó vacsorán önmagát adja tanítványainak, rajtuk keresztül pedig minden

keresztény hívőnek. Ezzel újítja meg a Kivonulás könyvében szereplő húsvéti lakomát,

amelyet a zsidók az Egyiptomból való szabadulásra emlékezve ünnepelnek. A húsvéti

lakoma áldozati báránya Krisztus előképe: saját testét adja értünk, vére pedig

megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Testével és vérével új életet ajándékoz.

Nagycsütörtök este a szentmise elején Krisztust dicsőítik a hívek. Az orgona, a

templomok csengői és harangjai ekkor szólnak utoljára: legközelebb a nagyszombati

szertartáson hangzanak fel. A néphagyomány úgy tartja, a harangok Rómába mennek,

hogy ott gyászolják Krisztust. A nagycsütörtöki szentmise különösen is megindító része

a Krisztus tettére való emlékezés: az utolsó vacsorán, szeretetének jeléül megmosta

tizenkét tanítványának lábát. A miséző pap sok helyen követi Jézusnak ezt a tettét.

Az utolsó vacsorára emlékező nagycsütörtöki szentmise végén Krisztus ruháitól való

megfosztásának jelképét, az oltárfosztást végzi el a pap: ekkor minden díszt

eltávolítanak az oltárról, az Oltáriszentséget pedig a pap egy külön erre a célra

kialakított kápolnába viszi. A mise végén a hívek csendben, elbocsátás nélkül távoznak

a templomból, kezdetét veszi Krisztus szenvedése. Ettől kezdve húsvétig az Egyház

nem mutat be szentmisét.

Budapest, 2013. március 27.

MKPK Sajtószolgálat

 

joomla template