Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló júli1.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

NyomtatásE-mail

Jézus Szentséges Szívének főünnepe

( 31 értékelés )

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló júli1.jpg mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK FŐÜNNEPE - JÚNIUS 12.

Jézus Szent Szívének ünnepén Isten emberszeretetét ünnepeljük, ami abban érte el

csúcspontját, hogy Egyszülöttét adta nekünk, aki a végtelen szeretet eszközévé tett

„emberi szívvel” szerette a világot.

{gallery}júli1.jpg{/gallery}

Ez az ünnep mozgó ünnep, a római katolikus egyházi év utolsó változó ünnepe: mindig

az Úrnap nyolcadát követő péntekre esik. A Szent Szív a vallásos lélek számára 

Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja követelményül.

A kultuszt Alacoque Szent Margit látomásai szentesítették: a megjelenő Jézus

különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a Szív tisztelőinek az engesztelést,

a hónap első péntekjén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit mindjárt a

Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. Ezt a felajánlást később egészen

napjainkig jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. A magyar

nyelvterületen alig van katolikus templom, ahol ne találkoznánk Jézus Szent Szíve-

szoborral, képpel. A Szent Szív ikonográfiájának első jelentős magyar barokk emléke

a tihanyi bencés templom oltára (1750), a márianosztrai – hajdani pálos – templom

oltárképén pedig Jézus hatalmas szívéből kereszt nő ki, jelképezvén a szeretetből

vállalt halált. 

{gallery}márianosztra1.jpg{/gallery}

Szent II. János Pál pápa 2004-től Jézus Szívének ünnepét a Papok

Megszentelődésének Világnapjává tette. A megszentelődés az a folyamat, amikor

Isten életét öltjük magunkra. Az életszentség Istenhez való hasonlóság Jézus

Krisztus követésében, ezért nekünk az ő belső életét kell magunkra öltenünk. S ezt

jelenti Jézus Szívének tisztelete. A régiek tudták, hogy Jézus Krisztusnak kívül

ábrázolt szíve őt magát jelenti – ”belülről”. A Jézus Szíve-tisztelet sürgeti, hogy

akarjak „a pap és Jó Pásztor Krisztus szeretetével és érzületével összhangban élni;

azzal a szeretettel, mellyel Ő szereti az Atyát a Szentlélekben, és szereti az

embereket egészen addig, hogy életét adja értük.”

{gallery}jézuspap.jpg{/gallery}

Az ünnephez kapcsolódó további cikkeinket a "Megszentelt hónapok" rovatban

találják! 

joomla template