NyomtatásE-mail

Urunk születése - Karácsony

( 15 értékelés )

"ÍME A SZŰZ MÉHÉBEN FOGAN ÉS FIÚT SZÜL"

December 25-én Jézus Krisztus születését ünnepli a keresztény világ. „Íme a szűz

méhében fogan és fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni. Ez azt jelenti: Velünk az

Isten.” – idézi Izajás próféta jövendölését Máté evangéliuma.

A karácsony az Ige megtestesülésének misztériuma. Megünnepeljük, hogy Isten

testet öltött, belépett az általa alkotott világba azért, hogy vállalja az emberi lét

nehézségeit, és megemlékezünk arról, hogy a jászolba fektetett betlehemi gyermek

számunkra a régen várt Megváltó.

December 24-e, szenteste, a karácsony böjtjének estéje, amikor a meghitt családi

együttlétben beteljesedik az ádventi várakozás. Az éjféli mise a karácsony ünnepének

első szentmiséje, amely a Fiú, a megtestesült Ige földi születését ünnepli és hogy a

Megváltó megújítja a világot.

A karácsony ünnepéhez különböző szokások kapcsolódnak, mint a betlehemezés és a

karácsonyfa-állítás. A betlehemezés Jézus születésének, a Betlehemben történteknek

megjelenítése, dramatikus játék. Legrégibb betlehemes játékaink a 17. századtól

maradtak fenn. Főbb jelenetei a szálláskeresés, amelyben a várandós Mária és József

szállást keresnek, illetve a pásztorjáték, aminek főszereplői a pásztorok, akiknek az

angyal hírül adta a Megváltó születését, és akik elmentek az újszülött Jézushoz, hogy

neki ajándékot vigyenek.

A karácsonyfa Isten ajándékozó szeretetének szimbóluma. Örökzöldje az

örökkévalóságra, háromszög-formája a Szentháromságra utal, ágai a keresztet idézik.

A karácsonyfa gyertyái a született Világosságnak, díszei pedig az örök dicsőségnek

jelei. A fa tetején a karácsonyi csillag azt fejezi ki, hogy a karácsonyfát állító ember

otthona ugyanaz a betlehemi barlang lett, mely fölött megállt az újszülött Jézusra

mutató csillag.

December 25-e, karácsony, a család bensőséges ünnepe. A családtagoktól körülvett

karácsonyi asztal a hívő ember számára az oltár jelképe és a család egységének és

összetartozásának is szimbóluma. 

Az ünnep alkalom arra, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten minden embert megérintő

szeretetét, amely átragyog a betlehemi éjszaka ridegségén és meghitté változtatja

azt.

 

Forrás: uj.katolikus.hu

joomla template