NyomtatásE-mail

Szent Péter székfoglalásának ünnepe

( 26 értékelés )

SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA - FEBRUÁR 22.

A hagyomány szerint az első század derekán, 60 körül telepedett le Péter apostol

Rómában. Kezdettől fogva ő az Egyház egységének jele. Az Egyház ma is Isten

szeretetének és jelenlétének szentsége a világban. Jézus azt mondta róla: a pokol

kapui nem vesznek erőt rajta.

Perugino: Jézus átadja a mennyek országának kulcsait Szent Péternek

(a Sixtus-kápolna freskórészlete)

Korunk előszeretettel állítja pellengérre a hibákat, az emberi gyöngeségeket, és nem

vesz tudomást az értékekről. Vegyük észre, és keressük mindazt, ami szép, és

gazdagság Egyházunk életében! Ami ferde, azt pedig igyekezzünk kiegyenesíteni,

mindenekelőtt pedig ápoljuk a reményt, amelyre talán a legnagyobb szüksége van

korunknak. Szent Péter apostol utóda legyen számunkra ebben mindig példakép.

Az egyház egyszerre szent és bűnös. Ha az egyházban tapasztalható emberi

gyöngeségeket látjuk, joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy ennyi tökéletlenség

után mi tartja még fenn az egyházat. A másik oldalról, az egyházban megnyilvánuló

szentségről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Jézus Pétert, az egyszerre bűnös és

szent embert nyilvánítja kősziklának. Rá akar ébreszteni minket arra, hogy a szikla

nem az embertől nyeri a szilárdságát. Sem a természetben, sem átvitt értelemben.

Péter ereje nem a világosan megfogalmazott hitvallásában rejlik, hanem abban, hogy

az Úr teszi erőssé. Ha az egyház csupán emberi intézmény lenne, már régen nem

létezne. Fennmaradását és megóvását az „pokol kapuinak az erőitől” az Úr műveli.

Szent Péter szobra a Szent Péter-bazilikában, Rómában

A IV. századtól kezdve ünneplik ezt az ünnepet, az Egyház egységének

kifejezésére. Péterre, a kősziklára épül az Egyház, de Jézus Krisztus az, aki kősziklává

tette Pétert, és aki kegyelmével erősíti ma is Egyházát.

Urunk, Jézus Krisztus Szent Péter apostolnak ígérte meg: "Te Péter vagy, és én

erre a sziklára építem Egyházamat." Péter apostol, amikor az angyal segítségével

csodálatos módon megszabadult Heródes király börtönéből, megerősítette a

jeruzsálemi híveket, és "más helyre" távozott. A szíriai Antiochiában akkor már sok

hívő volt, és az ő első püspökük lett Szent Péter. Antiochiai székfoglalását

ünnepeljük a mai napon. Ott nevezték először a Krisztus-hívőket keresztényeknek.

 

További információkhoz juthatnak az ünneppel kapcsolatban, ha ide kattintanak!


Forrás: plebania.net és Vatikáni Rádió

joomla template